Sökning: "mapping science"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden mapping science.

 1. 1. Kvinnorna och EU:s informella institution - En kartläggande studie med samtalsintervjuer om kvinnors erfarenheter i den Europeiska Unionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Giulia Dorrith Maria Kappelin Cingolani; [2020]
  Nyckelord :EU; jämställdhet; informella sammanhang; historisk institutionalism; feministisk institutionalism; informell institution; formell institution; institutionell förändring; samtalsintervjuer; Sverige; Italien; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine if informal situations that occur in the European Union affect women inside the organization. Inspired by Sarai B. LÄS MER

 2. 2. ANSTÄLLNINGSSKYDD TILL VARJE PRIS - Att säga upp en arbetstagare på grund av bristande arbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Wåhlberg; [2020]
  Nyckelord :Labour law; dismissal; insufficient job performance; Swedish Employment Protection Act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The focus of this essay is to describe and analyze case-law regarding termination of employment due to insufficiency in job performance. In order to present a comprehensive description of the present legal position, an overview of the Swedish Employment Protection Act (LAS) will be given. LÄS MER

 3. 3. An Investigation of Integration Debt in Continuous Integration - A design science study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Pooriya Balavi; Kevin Rasku; [2019-11-19]
  Nyckelord :Continuous integration; Integration debt; Repository mining; Software metrics; Code integration; Merge conflict; Automated test and build;

  Sammanfattning : Continuous integration is a commonly used method in software development. It isused to improve the development process by prescribing frequent code integrationand testing and thereby creating a mechanism for early feedback. LÄS MER

 4. 4. Visual SLAM in an automotive context:

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Linus Eiderström Swahn; Pontus Pohl; [2019-11-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)is a technique frequently used in the area of self-drivingcars for mapping and odometry. SLAM has traditionally beenperformed using laser based range finders of the light detectionand ranging (LIDAR) types. LÄS MER

 5. 5. Sentiment Analysis of Equity Analyst Research Reports using Convolutional Neural Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Löfving Olof; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Natural language processing, a subfield of artificial intelligence and computer science, has recently been of great research interest due to the vast amount of information created on the internet in the modern era. One of the main natural language processing areas concerns sentiment analysis. LÄS MER