Sökning: "maps"

Visar resultat 1 - 5 av 1569 uppsatser innehållade ordet maps.

 1. 1. Landskapet nu och då - en kulturhistorisk analys av hagmark utifrån historiskt kartmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jonas Bergquist; [2021-08-10]
  Nyckelord :biological heritage; pasture; meadow; historical maps; sustainable development; biologiskt kulturarv; betesmark; ängar; historiska kartor; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Mapped: How Activists Shaped the Face of the British Isles

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kimberley Louise Garratt; [2021-07-30]
  Nyckelord :Activists; maps; investigative journalism; British Isles; protected areas;

  Sammanfattning : Författaren vill inte att arbetet ska laddas upp i sin helhet.... LÄS MER

 3. 3. Liminal Space Duality- Socialisation into the consultant working context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adam Ahlbom; Holmer Medbo Andreas; [2021-06-24]
  Nyckelord :Liminality; Rites of Passage; Socialisation; Organisational entry; Temporal work; Liminal work; Consultancy work; Identity work; Sensemaking; Sensegiving; Liminal space duality;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Characterization of discrepancies between manual and automatic segmentation to improve anatomical brain atlases

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Sörensson; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Anatomical brain atlas; Image segmentation; Image registration;

  Sammanfattning : Purpose: To characterize discrepancies between expert manually segmented brain images fromHammers Atlas Database and automatically generated segmentations of the same images; to decide whether they can be attributed to flaws in the automatic segmentation or in the manual segmentation; and to determine general rules that enable these decisions.Theory: Image segmentation plays an important role in clinical neuroscience and experimental medicine for extraction of information from medical images, and it is a fundamental image processing step in medical image analysis. LÄS MER

 5. 5. UPLOADING WAR: The Weaponisation of 0s and 1s and the Changing Nature of War

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noah Bell; [2021-02-25]
  Nyckelord :war; cyberwar; cyberattacks; violence; legitimacy; maps;

  Sammanfattning : As digital technology revolutionises the world, it is not surprising that it is altering the way states conduct themselves, especially in terms of war. War is a powerful policy tool of states and its implications are massive. LÄS MER