Sökning: "marco cenaki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden marco cenaki.

  1. 1. Bal.Kan - Europe´s Demonized Other

    Magister-uppsats, Malmö högskola/IMER

    Författare :Marco Cenaki; [2005]
    Nyckelord :Balkan; Balkanism; Yugoslavia; Nationalism; Huntington; Kaplan; Said; Orientalism; Ignatieff; Flemming; Multiculturalism; Post-Colonialism; Deconstructuralism; Realism; Stereotype; Conflict;

    Sammanfattning : .... LÄS MER