Sökning: "marcus helmersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden marcus helmersson.

  1. 1. Där brännvin blir heligt : En uppsats om kompositionen och tematiken i Torgny Lindgrens roman Norrlands Akvavit

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

    Författare :Samuel Ölund; [2011]
    Nyckelord :Torgny Lindgren; Norrlands Akvavit; konst; ironi; Västerbotten; Olof Helmersson; Uppsats; tema; tematik; komposition; mening;

    Sammanfattning : Marcus Willén vill med titeln på sin avhandling, Konsten att upphöja det ringa (2008), beskriva Torgny Lindgrens litterära metod. Utifrån novellsamlingarna Merabs skönhet och Brokiga blads vatten diskuterar Willén funktionen hos två övergripande teman han valt att benämna som ”Ordet” och ”Konsten”. LÄS MER