Sökning: "marcus mårtensson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden marcus mårtensson.

 1. 1. SKAPA ENGAGEMANG PÅ SOCIALA MEDIER : Hur man fångar en användares genuina intresse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Niemi; Gustav Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Reklam; marknadsföring; engagemang; social medier;

  Sammanfattning : While social media continues to grow, we are seeing more and more companies trying to adapt to the new platforms. As a constantly evolving marketspace finding the best way to spread information is not as clear cut as it used to be. LÄS MER

 2. 2. Seven Shades of Green - Exploring Options for Sustainable Transitions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Giovanna Marisabel Fusco; Ella Rebalski; Dan Xu Borbely; Fredrik Jonsson Larsson; Mark Thiongo; Mascha Lara Menny; Daniel Ssekatawa; Zygimantas Zabieta; Robert Rodriguez; Oana Arseni; Ann Faber Ginness; Morton Hemkhaus; Giulia Mariani; Frida Louhi; Irina Kalinovskaya; Sean Martin; Sofia Peppa; Alexia Smits Sandano; Phillip Innis; Antoine Bonnamy; Helene Robert; Philip Mårtensson; Marcus Persson; Kimberly Ong; Nashfa Hawwa; Joyce Ojino; Marta Pellegrino; Enrique Figallo Cegarra; Tanja Tanskanen; Laura Kirkvold; Ivan Gjoshevski; [2016]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Informationsöverföring mellan konstruktionsprogram : Användbarheten av ISM vid synkronisering av data mellan AECOsim Building Designer och Tekla Structures

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Marcus Molin Mårtensson; [2016]
  Nyckelord :ISM; strukturell datasynkronisering; AECOsim Building Designer; Tekla Structures;

  Sammanfattning : Information transfer between structural design programsThis report examines whether the synchronization tool ISM is useful for structural engineers when transferring structural data between structural design programs AECOsim Building Designer and Tekla Structures.The report is written in collaboration with Byggnadstekniska Byrån, who see the need to streamline the modeling process. LÄS MER

 4. 4. Förändring av en kunskapsintensiv försäljningsenhet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Mårtensson; Martin Jansson; Marcus Friberg; [2009]
  Nyckelord :Sales Management; Knowledge Management; Change Management; Organizational Learning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka hur kunskap överförs inom en försäljningsenhet, med avsikt att etablera en gemensam förståelse för hur kundvärde kan skapas. Vidare vill vi öka förståelsen för vilka nyckelfaktorer som påverkar potentialen till förändring för att uppnå önskad arbetsprocedur. LÄS MER

 5. 5. C. G. Jung och Allhelgonakyrkan : intervjuer med två präster om deras relation till Jung

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Marcus Mårtensson; [2008]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; Allhelgonakyrkan; Carl Gustav Jung; Olle Carlsson; Mary Philipsson; pastoralpsykologi; själavård; jungiansk teologi;

  Sammanfattning : My intention with writing this essay is to find out how and in what way the priests in the Allhelgona Church in Stockholm use or are influenced by the ideas of C. G. Jung. This could be in their theology, their sermons or in their private counselling with members of the church. LÄS MER