Sökning: "marcus svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden marcus svensson.

 1. 1. Att behålla nödvändig kompetens inom företaget

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Korsgren; Viktor Svensson; [2019-06-25]
  Nyckelord :Tillväxtföretag; Mjukvaruutvecklare; Motivation; Intern marknadsföring; Strategic narratives;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är personalen ett företags viktigaste resurs. Men hur ska mindretillväxtföretag kunna konkurrera, om samma kompetens, med stora bolags oändliga resursernär efterfrågan på kompetenta mjukvaruutvecklare ökar?Det finns olika sätt att konkurrera där ett är att lyckas behålla sina nuvarande anställda i syfteatt säkerställa innehavande av nödvändig kompetens inom företaget. LÄS MER

 2. 2. De nordiska pensionsfonderna - en komparativ studie av ländernas buffertfonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Ingemarsson; Marcus Svensson; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are a few dozen state-owned funds in the world that, to some extent, managecapital belonging to its citizens, collectively called Sovereign Wealth Funds (SWF).During the middle of the 20th century most of the Nordic countries created funds thattoday are to be called SWFs. LÄS MER

 3. 3. Digital konstruktion samt verifiering av hjulupphängning till JU Solar Team´s solbil 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Marcus Svensson; Arvid Gränsmark; [2019]
  Nyckelord :JU Solar Team; Solar Car; Wheel suspension;

  Sammanfattning : There is a need to improve the JU Solar Team's new solar cell powered electric car's driving capabilities for the Bridgestone World Solar Challenge 2019. Partly to improve the car's safety and the ability to meet the competition requirements, but also to minimize effects that contribute to increased rolling resistance. LÄS MER

 4. 4. Ett webbaserat närvarosystem för hantering av när- och frånvaro inom barnomsorgen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet

  Författare :Marcus Svensson; Max Östlund; [2019]
  Nyckelord :Närvarosystem; Barnomsorg; fritidshem;

  Sammanfattning : Today there is no digital attendance system in a leisure home in Karlstad commune, instead the current system consists of pen and paper. Since their current system for checking the attendance takes up a lot of time and labor, they desire a digital system to handle the attendance. LÄS MER

 5. 5. Integrating Design Optimization in the Development Process using Simulation Driven Design

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Marcus Svensson; Daniel Haraldsson; [2019]
  Nyckelord :Design optimization; Topology optimization; Simulation driven design; Parametric CAD models; Frequency response analysis;

  Sammanfattning : This master thesis has been executed at Scania CV AB in Södertälje, Sweden. Scania is a manufacturer of heavy transport solutions, an industry which is changing rapidly in order to meet stricter regulations, ensuring a sustainable future. LÄS MER