Sökning: "marcus svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden marcus svensson.

 1. 1. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 2. 2. Mortuary Practices in LC Cyprus. A Comparative Study Between Tombs at Hala Sultan Tekke and Other LC Bronze Age Sites in Cyprus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Hala Sultan Tekke; Late Cypriote Bronze Age; pit well tombs; chamber tombs; shaft graves; Mycenae.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis investigates differences and similarities in the funerary material of Late Bronze Age Cyprus in order to answer questions about a possible uniqueness of the pit/well tombs at the Late Bronze Age harbour city of Hala Sultan Tekke. The thesis also tries to explain why these features stand out as singular, compared to the more common chamber tomb, and the reason for their existence. LÄS MER

 3. 3. Effekter av Robotic Process Automation : En fallstudie om RPA:s potential för offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Svensson; Charlie Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; automation; effects; public sector;

  Sammanfattning : Organisations in the public sector are facing tough challenges and need to review alternative ways of working. Robotic process automation (RPA) is a technology that is becoming a more common way to automate processes in order to become more efficient as an organization. LÄS MER

 4. 4. Byta befattning! : - Varför byter specialistofficerarna befattningar oftare än Försvarsmakten avsett?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Marcus Alexandersson; Andreas Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-commissioned officer; NCO; Motivation; Personal progress; Participation; Dialog; Self-fulfillment; Specialistofficer; Motivation; Personlig utveckling; Drivkraft; Delaktighet; Dialog; Självförverkligande;

  Sammanfattning : Specialistofficeren skall utgöra ryggraden inom Försvarsmakten avseende kompetens, erfarenhet och djup kunskap. För att kunna bygga denna kompetens och erfarenhet är stabilitet vad gäller tid i befattning viktigt. LÄS MER

 5. 5. Att behålla nödvändig kompetens inom företaget

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Korsgren; Viktor Svensson; [2019-06-25]
  Nyckelord :Tillväxtföretag; Mjukvaruutvecklare; Motivation; Intern marknadsföring; Strategic narratives;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är personalen ett företags viktigaste resurs. Men hur ska mindretillväxtföretag kunna konkurrera, om samma kompetens, med stora bolags oändliga resursernär efterfrågan på kompetenta mjukvaruutvecklare ökar?Det finns olika sätt att konkurrera där ett är att lyckas behålla sina nuvarande anställda i syfteatt säkerställa innehavande av nödvändig kompetens inom företaget. LÄS MER