Sökning: "marduk"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet marduk.

 1. 1. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2020]
  Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

  Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER

 2. 2. Välsignad förbannelse : En retorisk analys av bibliskt material i Black Metallyrik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Hans Jonsäll; [2015]
  Nyckelord :Deuteronomy; Deut 28; blessings; curses; Black Metal; Extreme Metal; Funeral Mist; Arioch; Marduk; Maranatha; Blessed Curse; intertextuality; structuralism; rethorical criticism; polemics; satanism; occultism; occulture; apocalypse; apocalypticism; christianity; judaism; hebrew; Hebrew Bible; New Testament; aramaic; greek; music; lyrics; reception; history of reception; cultural studies; Bible and popular culture; Deuteronomium; Deut 28; välsignelser; förbannelser; Black Metal; Extreme Metal; Funeral Mist; Arioch; Marduk; Maranatha; Blessed Curse; intertextualitet; strukturalism; retorisk analys; polemik; satanism; ockultism; occulture; apokalyps; apokalyptik; kristendom; judendom; hebreiska; Hebreiska Bibeln; Nya Testamentet; arameiska; grekiska; musik; lyrik; reception; receptionshistoria; kulturorienterad bibelvetenskap; populärkultur;

  Sammanfattning : This bachelor thesis offers a rhetorical analysis of the album Maranatha by Swedish Black Metal artist Funeral Mist. Its main focus is on the intertextuality between the song "Blessed Curse" and the biblical book Deuteronomy, especially Deut 28 from which it has sampled a large portion of text. LÄS MER