Sökning: "mare dam"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden mare dam.

 1. 1. Hur ökas välfärden hos föl under deras första levnadsår?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Josefine Prabert; [2016]
  Nyckelord :föl; sto; fölavvänjning; avvänjning; hantering; inlärningsförmåga; häst; foal; mare dam; foal weaning; weaning; handling; learning ability; equine;

  Sammanfattning : Fölets första levnadsår har stor påverkan på dess framtida liv. Det är då man avvänjer fölet och sätter grunden för hantering, inlärningsförmåga och temperament. Därför är det viktigt att detta sker på rätt sätt så att fölen utvecklas till lätthanterliga, trygga unghästar. LÄS MER

 2. 2. Avvänjningsmetodens påverkan på fölet : en naturligare avvänjning för ökat välmående

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Jessica Andersson; [2015]
  Nyckelord :föl; sto; avvänjning; avvänjningsmetoder; naturlig avvänjning; onormalt beteende; stereotypier; vildhästar frilevande hästar; foal; mare dam; weaning; weaning methods; natural weaning; abnormal behavior; stereotypies; feral horses;

  Sammanfattning : Den naturliga process där stoet avvänjer sitt föl strax innan hon ska föla igen ger den unga hästen möjlighet att gradvis ändra sitt val av föda och mogna till en självständig individ. Den tidigare och mer abrupta avvänjningen som ofta sker av domesticerade hästar är mycket stressande för fölet. LÄS MER

 3. 3. The behaviour of foals before and after weaning in group

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Muhonen; Maria Lönn; [2003]
  Nyckelord :weaning; foal; mare; suckling;

  Sammanfattning : Weaning is a standard procedure at most studs, and the methods of weaning varies greatly. The method used at the stud in this particular study is supposed to decrease stress. The purpose of the study was to compare the behaviour of foals in group before and after stepwise removal of their mares. LÄS MER