Sökning: "marginal costs"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden marginal costs.

 1. 1. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med försörjningsstöd : En analys av jobbstimulansen och drivkrafterna för arbete i försörjningsstödet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Oliver Rosengren; [2019]
  Nyckelord :Ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; socialbidrag; arbetsutbud; sysselsättning; jobbstimulansen;

  Sammanfattning : The municipalities' costs for social assistance are expected to grow by over 20 per cent in the coming years (Prop. 2018/19:1). LÄS MER

 3. 3. Performance Evaluation and Comparison of Standard Cryptographic Algorithms and Chinese Cryptographic Algorithms

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Louise Bergman Martinkauppi; Qiuping He; [2019]
  Nyckelord :cryptography; performance; SM2; SM3; SM4; kryptering; prestanda; SM2; SM3; SM4;

  Sammanfattning : Background. China is regulating the import, export, sale, and use of encryption technology in China. If any foreign company wants to develop or release a product in China, they need to report their use of any encryption technology to the Office of State Commercial Cryptography Administration (OSCCA) to gain approval. LÄS MER

 4. 4. Analysis of imbalance settlement designs in electricity systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alice Lecordier; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report analyses the eciency and re-distributive eects of diverseImbalance settlement designs in the electricity market. This work relieson an on-going EDF(Electricite de France) research project on electricitybalancing and is based on a simulator tool, SiSTEM, developed by EDFand the University of Liege. LÄS MER

 5. 5. Energy Scheme Proposal for Small Sugar Mills for Maximum Power Generation and Bagasse Saving during Harvesting Season

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Barbro Rosenberg; Markus Tenfält; [2019]
  Nyckelord :bagasse; sugar; mill; Cuba; energy; biofuel; power; generation; CHP; industry; cogeneration; bagass; sockerbruk; Kuba; energi; biobränsle; kraftproduktion; CHP; industri; kraftvärme;

  Sammanfattning : Energy systems have significant importance for social development, not least in developing countries. A well-developed energy system can contribute to economic, ecological as well as social sustainability. LÄS MER