Sökning: "marginalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet marginalisering.

 1. 1. Att designa bort det oönskade : Exkluderande design i Göteborg och Västsverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Charlotte Bergenfelz; Fredrik Silverglimth; [2018]
  Nyckelord :Unpleasant design; hostile architecture; defensive design; marginalisation; public space; critical urban theory; Sweden; Gothenburg; Exkluderande design; marginalisering; offentliga rum; kritisk urbanteori; Sverige; Göteborg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka olika former av exkluderande design i offentliga och semi-offentliga rum, samt vilka konsekvenser en sådan design kan ha på olika samhällsgrupper. Studiens resultat är baserade på fokuserade observationer av den fysiska designen, främst i Göteborg, i triangulering med innehållsanalys av översikts- och detaljplaner. LÄS MER

 2. 2. Gud är manlig och kvinnan bär skuld : En genusteoretisk diskursanalys på läromedel inom religionskunskapsämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Josefin Eklund; Sofie Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Women; Abrahamic religions; discourse; gender theory; gender; textbook analysis; marginalization; Kvinnan; abrahamitiska religionerna; diskurs; genusteori; genus; läroboksanalys; marginalisering;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk studie med ett antaget genusteoretiskt perspektiv, som undersöker hur kvinnor inom de abrahamitiska religionerna framställs i tre utvalda läromedel för gymnasiekursen religion 1. Samtliga av läromedlen är anpassade för lgy11. LÄS MER

 3. 3. ”Alla romer har krokar under kjolen” : En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av romers situation i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Aron Bergenblad; Sara Handå; [2018]
  Nyckelord :Romer; minoritet; marginalisering; diskriminering; stigmatisering; antiziganism; andrafiering; kultur; kulturkompetens;

  Sammanfattning : Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och har befolkat landet sedan 1500-talet. Romer som grupp har i det svenska samhället historiskt sett marginaliserats, stigmatiserats och exkluderats och de utsätts än idag för allvarliga kränkningar. LÄS MER

 4. 4. Kuriren. En systematisk litteraturstudie om varför kurirer smugglar narkotika.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikaela Broddene; [2018]
  Nyckelord :Kurir; Narkotikasmuggling; Narkotikabrottslighet; Orsaker; Smugglare;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie var syftet att undersöka varför kurirer smugglar narkotika och att analysera och sammanställa forskning om ämnet. Det har länge pågått ett krig mot narkotikan genom att olika typer av insatser har satts in runt om i världen i försök att få stopp på narkotikahandeln. LÄS MER

 5. 5. Maskulinitet i actionspel från perspektiv av spelare : Analys av maskulinitet i hög-budgetspel idag och spelarnas insikt i mediet de deltar i

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Anders Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Maskulinitet; Genus; AAA Spel; Action Äventyr; Spelare; Kvalitativ;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie i syfte att identifiera mönster inom framställningen av manliga karaktärer i spel på AAA marknaden idag, spelarnas egna upplevelser och analyser av detta. Detta genom att lägga fram fyra olika populära manliga karaktärer i nya spel och analysera en diskussion mellan spelare bekanta inom genren om deras upplevelser av dessa protagonister. LÄS MER