Sökning: "maria Isaksson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden maria Isaksson.

 1. 1. ’Om jag bara inte var så äcklig’ : – en motivstudie om mobbning i skönlitteratur för barn och hur dennalitteratur kan användas i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Isaksson; [2022]
  Nyckelord :Jagger; Jagger; Undret; barnlitteratur; skönlitteratur; mobbning; verbal mobbning; relationell mobbning; fysisk mobbning; receptionsteori; boksamtal; Louise Rosenblatt; Aidan Chambers; hermeneutik;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Frida Nilssons bok Jagger, Jagger (2013) och R.J. Palacios bok Undret (2013), som båda behandlar ämnet mobbning. Undersökningens syfte är att dels analysera hur mobbning framställs i dessa böcker, dels hur böckerna, och skönlitteratur med motivet mobbning i allmänhet, kan användas i arbetet mot mobbning i skolan. LÄS MER

 2. 2. Storylinemetoden i inlärning av engelska som andraspråk : - en forskningsöversikt om Storylinemetoden i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Isaksson; [2021]
  Nyckelord :Storyline approach; story; characters; second language acquisition; second language teaching; young learners; motivation; intrinsic motivation; learner autonomy; active learning; positive interdependence; cooperative learning; challenges; aesthetics; creativity; sociocultural theory;

  Sammanfattning : The Swedish curriculum emphasizes the importance of pupils’ active learning, influence over the education and communicative skills in language learning. The Storyline approach has since its entry in the educational context in the 1960s, influenced teaching all over the world. LÄS MER

 3. 3. Leder rapportering om hållbarhet till ännu bättre resultat? : En global studie på 4 288 bolag om kostnaden för räntebärande skulder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Eriksson; Monica Isaksson Eléhn; [2018]
  Nyckelord :CSR reporting; CSR activities; debt cost; ESG; dimensions; risk assessment; stakeholder theory; legitimacy theory; CSR-rapportering; CSR-aktiviteter; skuldkostnad; ESG; dimensioner; riskbedömning; intressentteorin; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Titel: Leder rapportering om hållbarhet till ännu bättre resultat? En global studie om 4 288 bolag och kostnad för räntebärande skulder Datum: 2018 – maj Syfte: CSR är ett välutforskat ämne med många olika inriktningar. Vårt val föll på att studera dess inverkan på kostnaden för räntebärande skulder. LÄS MER

 4. 4. Långtidspendlande studenters vardag ur ett aktivitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Fanny Gustafsson; Maria Isaksson; [2016]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; kollektiv pendling; långtidspendling; aktivitetsbalans.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Långtidspendling har blivit ett aktuellt ämne, då det under de senaste åren uppmärksammats av massmedia. Tidigare studier har visat att både långtidspendlare och studenter, var för sig exponeras för faktorer som kan utgöra en risk för ohälsa. LÄS MER

 5. 5. “They get breakfast and transportation. What else could they need?” : An explorative study of how to improve ethical labour standards in Sri Lankan companies

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mathias Holst; Jesper Gunnarsson; [2015]
  Nyckelord :Ethical labour; social dialogue; governmental commitment; ICT- monitoring; labour inspections.;

  Sammanfattning : Abstract Bachelor’s thesis, Enterprising and Business Development, Linnaeus University School of Business and Economics, 2EB00E, VT 2015 Authors: Jesper Gunnarsson and Mathias Holst Tutor: Maria Persdotter Isaksson Title: ”They get breakfast and transportation. What else could they need?”. LÄS MER