Sökning: "maria enqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden maria enqvist.

  1. 1. Konsten att bygga ett varumärke

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Pernilla Enqvist; Maria Lindroth; [2008]
    Nyckelord :Varumärke; kommunikation; kommunikationsbyråer; event marketing; eventbyråer;

    Sammanfattning : Titel: Konsten att bygga ett varumärke – vet experter bäst? Inlämningsdatum: 080519Kurs: Kandidatuppsats 15 hpFörfattare: Pernilla Enqvist; 830720 Maria Lindroth; 850802 Handledare: Ulf Ågerup Problem: Hur har kommunikations- och eventbyråer arbetat med uppbyggnaden av företagets varumärke?Syfte: Vår uppsats syftar till att undersöka hur företag, kommunikations- och eventbyråer, som hjälper andra företag att bygga upp sina egna varumärken själva har hanterat sin egen varumärkesuppbyggande process. Genom varumärkesuppbyggande teorier ska vi undersöka om kommunikations- och eventbyråers arbetssätt kan härledas till dessa. LÄS MER