Sökning: "maria häggqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden maria häggqvist.

 1. 1. Undantaget bekräftar regeln - En studie om normbrytande yrkesval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Gustafsson; Maria Häggqvist; [2018]
  Nyckelord :yrkesval; normbrytande; könsnormer; maskulinitet; femininitet.;

  Sammanfattning : Sverige har trots sitt hyllade jämställdhetsarbete och en ökad medvetenhet kringkönsroller än idag en arbetsmarknad som är könssegregerad, kvinnor och män arbetarinom olika branscher. Syftet med följande undersökning är att synliggöra individensnormbrytande yrkesval och individens erfarenheter av valet. LÄS MER

 2. 2. Yngre kvinnor med urininkontinens. : Faktorer som avgör om de söker vård eller inte.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Häggqvist; Maria Johansson; [2016]
  Nyckelord :Urininkontinens; yngre kvinnor; vårdsökarbeteende; barriärer;

  Sammanfattning : Omkring 5 procent av kvinnor i 20 årsåldern lider av urininkontinens och antalet stiger med åren, mörkertalet tros vara stort. Få av dessa kvinnor söker vård och syftet med examensarbetet var att sammanställa och kartlägga faktorer som är avgörande om kvinnor söker vård eller inte vid urininkontinens. LÄS MER

 3. 3. Resultatförbättring : - brister i IFRS 3

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Heléne Häggqvist; Maria Cohen; [2007]
  Nyckelord :Redovisning; IFRS 3; Nyckeltal; Goodwill; Företagsförvärv;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en jämförande studie över vilken påverkan standardändringar i USA. respektive Sverige har haft på koncerners resultat och nyckeltal. LÄS MER

 4. 4. STOR PÅVERKAN PÅ VINST PER AKTIE MED NY REDOVISNINGSSTANDARD?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Cohen; Helene Häggqvist; [2005]
  Nyckelord :Redovisning; IFRS 3; SFAS 142; Goodwill; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om svenska koncerners resultat och nyckeltal påverkats av den standardändring som infördes i USA från och med årsskiftet 2001/2002, SFAS 142. Detta för att kunna generalisera resultatet till den svenska marknaden i och med att IFRS 3 implementeras under 2005. LÄS MER