Sökning: "maria högberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden maria högberg.

 1. 1. Den gröna huvudstaden: Grönstrukturens roll i planeringen av förtätningsprojektet Hagastaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Maria Högberg; [2018]
  Nyckelord :green space; city densification; parks; Hagastaden; planning; Solna; Stockholm; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hagastaden is a urban construction project for housing and workplaces, divided between the municipalities Solna stad and Stockholms stad, in Sweden. The building started in 2017 and will be finished in 2025. The project involves many actors including the municipalities. LÄS MER

 2. 2. Familjehemsdynamik : Familjehemsföräldrars upplevda påverkan på den egna familjen i uppdraget som familjehem.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Ulrika Högberg; Maria Åberg; [2015]
  Nyckelord :foster care; foster parents; biological children; foster siblings; familjehem; familjehemsföräldrar; biologiska barn; fostersyskon;

  Sammanfattning : Studien gjordes i syfte att undersöka hur familjehemsföräldrar kan uppleva att deras uppdrag som familjehem påverkar dem själva, deras biologiska barn och deras relationer. Fokusgruppsintervjuer genomfördes med två grupper innehållande fem familjehemsföräldrar i varje grupp. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att vara patient : en narrativ analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Högberg; Therese Ydreborg; [2015]
  Nyckelord :sjuksköterska som patient; upplevelse; bemötande; omvårdnad; förförståelse; särbehandling; kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete med narrativ ansats vilken bygger på en självbiografi där en sjuksköterska beskriver sin upplevelse av att vara patient och en bok där fem sjuksköterskor blivit intervjuade om sina upplevelser av att vara patienter. Syftet med examensarbetet var att ta reda på hur sjuksköterskan upplever det att vara patient. LÄS MER

 4. 4. Anti-Semitism, Securitization and the Media: Analyzing the role of media in relation to the increasing notion of anti-Semitism in Sweden - An issue for securitization?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Maria Högberg Owiredu; [2009]
  Nyckelord :Anti-Semitism; Media; social constructivism; Aftonbladet; CDA; Securitization; SvD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper has examined the potential power of media in relation to ‘security’ for the Jews in the Swedish society. My intention was to find out whether media constitute a risk for the increasing notion of anti-Semitism which also enhances the threat for the Jews in Sweden to become a security matter and therefore result in a need for securitization. LÄS MER

 5. 5. Bibliotek möter fritidshem

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Maria Eliasson; Jennie Högberg; [2009]
  Nyckelord :fritidshem; fritid; bibliotek; skolbibliotek; läsning; läsfrämjande; barn; fritidspedagog;

  Sammanfattning : In Sweden, many children in compulsory school attend after-school recreation centres. All children are offered local after-school recreation centre attendance in the age 6-12 during their parents’ work hours. LÄS MER