Sökning: "maria jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden maria jakobsson.

 1. 1. Vad påverkar sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter av diabetesrelaterade fotsår?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ebba Larsson; Maria Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors uppfattning av vad enkla sjukvårdsinsatser innebär : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Jakobsson; Maria Rönnbacka; [2018]
  Nyckelord :School health services; health care; phenomenology; guidelines; health care; guidance; Elevhälsans medicinska insats; fenomenografi; riktlinjer; sjukvård; vägledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elevhälsans medicinska insats ska tillsammans med övriga elevhälsan arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande men ska även erbjuda eleverna enkla sjukvårdsinsatser. I skollagen och den vägledning som finns för elevhälsan finns ingen närmare beskrivning av vad enkla sjukvårdsinsatser innebär. LÄS MER

 3. 3. Sponsrat av. Dagstidningsjournalisters inställning till sponsrat material

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sophie Gräsberg; Maria Hall; Julia Jakobsson; [2017-01-31]
  Nyckelord :professional identity; managerialism; Sponsored content; ideals; yrkesidentitet; managerialism; Sponsrat material; yrkesideal;

  Sammanfattning : Our purpose with this study is to identify different opinions of sponsored content among Swedish news journalists who work at newspapers. The purpose of this study will be examined through three main questions: How do news journalists motivate their view on sponsored content in relation to the journalistic ideals? How do news journalists perceive possible conflicts of interest between economic and publicistic goals? In which forms do news journalists want to work with sponsored content in the future?We examine these questions by doing qualitative interviews with four journalists at Svenska Dagbladet and four journalists at Göteborgs-Posten. LÄS MER

 4. 4. Naturlig föryngring efter brand : Fyra trädarters etablering i relation till mikromiljö och spridningsavstånd på Salabrännan

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Maria Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Plantetablering; mikromiljö; bränningsdjup; spridningsavstånd; skogsbrand; Salabrännan; Västmanland; Seedling establishment; microenvironment; fire severity; depth of burn dispersal distance; forest fire; Västmanland;

  Sammanfattning : Sommaren 2014 inträffade i Västmanland en med Sveriges mått mätt mycket stor brand, Salabranden. Brandfältet, och i synnerhet den del som blivit naturreservat, ger en unik möjlighet att studera hur den naturliga plantetableringen efter brand ser ut för några av Sveriges vanligast förekommande trädslag. LÄS MER

 5. 5. Exploring drivers of chemical risk management in Sweden : A Q-methodological study of the engineering industry in the Gnosjö region

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :chemicals; drivers; engineering industry; Q-methodology; REACH; risk management; drivkrafter; kemikalier; Q-metodologi; REACH; riskhantering; verkstadsindustri;

  Sammanfattning : Uncertainty about how chemicals affect human health and the environment, and shortcomings in current chemicals legislation, make it necessary to motivate chemical users to work actively with risk management in order to achieve a high level of protection. In this study, the drivers of chemical risk management have been investigated in order to find out how a pro-active work could be promoted. LÄS MER