Sökning: "maria naddi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden maria naddi.

  1. 1. Ny språksyn - Ny undervisning?

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :cecilia salas; maria naddi; [2008]
    Nyckelord :Moderna språk; kursplan; kommunikativ undervisning;

    Sammanfattning : SammanfattningSom blivande lärare i spanska har vi intresserat oss för hur man i undervisningen kan få in mer talad spanska ochökad elevaktivitet. Trots att den kommunikativa förmågan betonas i de moderna språkens kursplaner så har vi avegna erfarenheter observerat och häpnats över hur lite spanska det faktiskt talas i de svenska språkklassrummen. LÄS MER