Sökning: "maria nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade orden maria nilsson.

 1. 1. Kontroversiella frågor i samhällskunskap – relationers betydelse för undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Jansson; Göran Nilsson; [2021-11-18]
  Nyckelord :kontroversiella ämnen; förmågor; relationer; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie uppmärksammar hur lärare upplever och reflekterar över den verklighet de möter i sitt arbete med kontroversiella frågor. Studien har utformats med en hermeneutisk ansats med syfte att förstå och tolka den verklighet som lärare upplever vid hanteringen av kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Differentierad skrivundervisning : Lärarnas perspektiv på vad, hur och varför de differentierar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anna-Maria Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Differentierad undervisning; didaktik; inkludering; skrivundervisning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att kartlägga hur lågstadielärare som tillämpar differentierad skrivundervisning motiverar och planerar den differentierade skrivundervisningen med utgångspunkt i aktuell klass. Studien lutar sig mot de didaktiska frågorna vad, hur och varför för att få svar på studiens forskningsfrågor som lyder: vilket innehåll i skrivundervisningen som differentieras enligt lärarna, hur innehållet i planeringsfasen differentieras enligt lärarna och hur lärarna motiverar differentieringen. LÄS MER

 3. 3. Kung söker fru : En mentalitetshistorisk studie av en dagbok från 1620.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lucas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Mentalitetshistoria; dagbok; Johan Hand; Gustav II Adolf; Maria Eleonora.;

  Sammanfattning : The main source material in this essay is a diary written by the Swedish nobleman Johan Hand in the year of 1620. Johan Hand had the opportunity to accompany the Swedish king Gustavus Adolphus on a secret journey to Germany. LÄS MER

 4. 4. Mänsklig närvaro i annonser på Instagram : Att skapa positiva intryck i Instagramannonsering utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Amanda Andersson; Maria Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Human presence; Instagram marketing; Positive advertisement; Mänsklig närvaro; Marknadsföring på Instagram; Positiva annonser;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how ads on Instagram can create a positive attitude for the recipient. This was investigated through a quantitative survey where the respondents, girls belonging to generation Z, got to choose between ads, identify what caught their interest and describe their experience of the ads. LÄS MER

 5. 5. Övergången mellan låg- och mellanstadiet. Har storleken betydelse? : En studie om lärares tillvägagångssätt vid övergången från lågtill mellanstadiet, samverkan mellan stadierna och om det skiljer sig beroende på skolans storlek.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Maria Nilsson; Åsa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; Lågstadiet; Mellanstadiet; Samverkan; Skolstorlek; Övergång.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur låg- och mellanstadielärare hanterar övergången mellan 3:e och 4:e klass. Studien har undersökt hur samverkan mellan låg- och mellanstadielärare fungerar, vilket tillvägagångssätt och styrdokument som används vid övergången och vilket informationsutbyte som görs mellan den överlämnande och den mottagande läraren. LÄS MER