Sökning: "maria nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade orden maria nilsson.

 1. 1. Differentierad skrivundervisning : Lärarnas perspektiv på vad, hur och varför de differentierar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anna-Maria Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Differentierad undervisning; didaktik; inkludering; skrivundervisning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att kartlägga hur lågstadielärare som tillämpar differentierad skrivundervisning motiverar och planerar den differentierade skrivundervisningen med utgångspunkt i aktuell klass. Studien lutar sig mot de didaktiska frågorna vad, hur och varför för att få svar på studiens forskningsfrågor som lyder: vilket innehåll i skrivundervisningen som differentieras enligt lärarna, hur innehållet i planeringsfasen differentieras enligt lärarna och hur lärarna motiverar differentieringen. LÄS MER

 2. 2. Kung söker fru : En mentalitetshistorisk studie av en dagbok från 1620.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lucas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Mentalitetshistoria; dagbok; Johan Hand; Gustav II Adolf; Maria Eleonora.;

  Sammanfattning : The main source material in this essay is a diary written by the Swedish nobleman Johan Hand in the year of 1620. Johan Hand had the opportunity to accompany the Swedish king Gustavus Adolphus on a secret journey to Germany. LÄS MER

 3. 3. Övergången mellan låg- och mellanstadiet. Har storleken betydelse? : En studie om lärares tillvägagångssätt vid övergången från lågtill mellanstadiet, samverkan mellan stadierna och om det skiljer sig beroende på skolans storlek.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Maria Nilsson; Åsa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; Lågstadiet; Mellanstadiet; Samverkan; Skolstorlek; Övergång.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur låg- och mellanstadielärare hanterar övergången mellan 3:e och 4:e klass. Studien har undersökt hur samverkan mellan låg- och mellanstadielärare fungerar, vilket tillvägagångssätt och styrdokument som används vid övergången och vilket informationsutbyte som görs mellan den överlämnande och den mottagande läraren. LÄS MER

 4. 4. ”UTÖVER MIN FRU ÄR FYSIOTERAPEUTEN DEN VIKTIGASTE PERSONEN JAG HAR HAFT DET HÄR ÅRET” : En kvalitativ intervjustudie med fokus på patienters upplevelser av fysioterapi efter avslutad intensivvård vid covid-19

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Nilsson; Maria Celion Ludvigsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 klassades år 2020 som en pandemi av Världshälsoorganisationen och det har medfört stora förändringar i samhället, framförallt inom sjukvården. Majoriteten av de som insjuknar får lindriga symtom men en betydande del blir kritiskt sjuka och behöver vård på intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 5. 5. Människan och naturen i modern barnlitteratur : En ekokritisk analys av tre barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Hildingsson; Maria Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Ekokritik; Natursyn; Miljöetik; Klimatförändring;

  Sammanfattning : En litteraturvetenskaplig undersökning av tre moderna skönlitterära barnböcker för mellanåldern 9–12 år utgivna 2019–2020. Undersökningens syfte har varit att utifrån ett ekokritiskt perspektiv undersöka hur mötet mellan människa och natur gestaltas samt hur natursynen framställs. LÄS MER