Sökning: "maria olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden maria olofsson.

 1. 1. Vård och behandling för äldre med alkoholmissbruk. : En litteraturstudie om hanteringen av äldre individers behov av vård och behandling för sitt alkoholmissbruk.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olofsson Maria; Svedin Annie; [2019]
  Nyckelord :Äldre; alkoholmissbruk; pension; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Alkoholmissbruk bland äldre personer är ett socialt problem som blivit allt mer uppmärksammat i samhället de senaste åren. En anledning till ökningen är det faktum att landets invånare blir allt äldre, därmed växer även gruppen med äldre individer. LÄS MER

 2. 2. Fysiska aktiviteter i förskola : En intervjustudie med 5 förskollärare och 2 förskolechefer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rahima Azimi; Maria Olofsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förskolepersonalen ser på strukturerade och ostrukturerade fysiska aktiviteter i förskolan samt vad de har för uppfattning och erfarenheter av rörelseaktiviteter. Metoden som vi använde i studien var kvalitativa intervjuer med förskolepersonal från fem olika förskolor. LÄS MER

 3. 3. Är det insidan som räknas? - En studie om insynshandeln på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Atterling; Elisabeth Ekstedt; Alice Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Insynshandel; abnorm avkastning; eventstudie; befattning; regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Är det insidan som räknas? En studie om insynshandel på Stockholmsbörsen Seminariedatum: 2018-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ellinor Atterling, Elisabeth Ekstedt, Alice Olofsson Handledare: Maria Gårdängen Fem nyckelord: Insynshandel, abnorm avkastning, eventstudie, befattning, regressionsanalys Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om abnorm avkastning förekommer vid insynshandel och om det råder någon signifikant skillnad mellan ledningens och styrelsens abnorma avkastning. Studien undersöker även vilka faktorer som påverkar den abnorma avkastningen. LÄS MER

 4. 4. En del av vardagen - den eviga väntan på vattnet : en undersökning om effekter av vattenbrist hos hushåll i en by i Nicaragua

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida-Maria Olofsson; [2017]
  Nyckelord :vattenbrist; anpassningsstrategier; väntan; ontologisk trygghet; begränsad rörlighet; social skiktning;

  Sammanfattning : Så självklart i en svensk kontext, så problematiskt för de flesta på vår jord. Rent vatten är oftast oreflekterat i ett svenskt sammanhang, tillgången till vattenresurser och stora reningsverk är god både gällande kvantitet och kvalitet. LÄS MER

 5. 5. The carnival: king of sand, king of nothing at all/ Karnevalen: kung av sand, kung av ingenting alls

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nizze Olsson; Sara Eleonora Månsson; [2016]
  Nyckelord :Anda; Bemötande; Dialogiskt deltagande; Grotesk estetik; Karnevalisk lek; Karnevaliska aspekter; Lek; Makt; Skratt; Skämt; Øksnes;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra de karnevaliska aspekterna som yttrar sig i barns lekar på förskolan samt den syn som personalen har på dessa aspekter. I dagens förskola upplevs de karnevaliska aspekterna som störande. LÄS MER