Sökning: "maria pettersson rebecca kunz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden maria pettersson rebecca kunz.

  1. 1. Förlossningsrädda kvinnors diskussioner på internet. En kvalitativ studie

    Magister-uppsats,

    Författare :Rebecca Kunz; Maria Pettersson; [2017-01-26]
    Nyckelord :Förlossningsrädsla; barnmorska; stöd; internet; diskussionsforum;

    Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsrädsla är idag ett högaktuellt och komplext forskningsområde. Den delas in i primär och sekundär rädsla beroende på dess orsak och kategoriseras beroende på svårighetsgrad till lätt, måttlig, svår och fobisk. Uppskattningsvis har 20 procent av alla gravida kvinnor i Sverige svår förlossningsrädsla. LÄS MER