Sökning: "maria skogsberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden maria skogsberg.

 1. 1. Begåvade elever i skolan : - En studie av begåvade elever ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Maria Skogsberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Livräddning i skolan : Ett livsviktigt mål...eller ett mål utan medel?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Jessica Skogsberg; Maria Taxell; [2007]
  Nyckelord :Basic Life Support; BLS; Idrott och hälsa; Hjärt- och lungräddning; HLR; Skol-HLR; Uppnåendemål; Idrott och hälsa kursplan; Läroplansteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats är att synliggöra hinder och möjligheter för att inom ämnet idrott och hälsa implementera hjärt-lungräddning samt belysa och problematisera kring en eventuell framskrivning av hjärt-lungräddningsbegreppet, HLR, i kursplanens uppnåendemål i år nio. Uppsatsen baseras på en kvalitativ intervjustudie genomförd i Stockholm hösten 2006. LÄS MER