Sökning: "maria sveland"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden maria sveland.

 1. 1. Axess och feminism : En kritisk granskning blir kritiskt granskad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Carl Wagenius; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay is about a debate concerning the magazine Axess, feminism and antifeminism - in relation to a issue of Axess called To a new feminism. The theoretical foundation of this essay is Pierre Bourdieu and his field theories. LÄS MER

 2. 2. Bitterfittan och förmödrarna : Om litterära rötter som feministisk motståndsstrategi i Maria Svelands debutroman

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Carina Tenor; [2014]
  Nyckelord :literary value; feminist literary criticism; feminist recistance; Maria Sveland; Bitterfittan; Rädd att flyga; Fear of flying; Erica Jong; Suzanne Brøgger; intertextualitet; Anders Olsson; Anna Williams; Cristine Sarrimo; litterärt värde; feministisk litteraturteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Debatten som inte förekom

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marta Espinoza; Therése Gusén; [2012]
  Nyckelord :Diskursanalys; socialkonstruktionism; faktakonstruktion; makt; och jämställdhetsdebatt;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was that through discourse analysis look at how gender and the equality debate is created between two head debaters and commenter's on a forum. We have used Norbert Elias and John L. Scotson´s (1999) theory about Established and Outsiders to see power struggles between groups in the debate. LÄS MER

 4. 4. Enkelhetens politik - Populist eller politiskt korrekt? En analys av den polariserade jämställdhetsdebatten.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Zandra Bergman; Viola Sofie Ingmarie Sten; [2012]
  Nyckelord :debattklimat; senmodernitet; statsfeminism; populism; relativism; debattanalys; innehållsanalys; demokrati; jämställdhet; intersektionalitet; media; feminism; jämställdism; Sveland; mångfald; ideologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Artikelserien Hatet och politiken som publicerades i Dagens Nyheter under våren 2012 beskrivs som vårens stora kulturdebatt. Maria Sveland inledde debatten som kom att handla om relationen mellan antifeminism och främlingsfientlighet. LÄS MER

 5. 5. "Happy, happy, liksom" : En studie i tvåsamhet och en diskursanalys av mediedebatten kring boken Happy, happy - En bok om skilsmässa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Britta Renman; [2012]
  Nyckelord :diskursanalys; skilsmässa; Happy; happy: en bok om skilsmässa; tvåsamhet; monogami; tvåsamhetsnorm; kön; genus;

  Sammanfattning : ”Happy, happy, liksom” handlar om tvåsamhetsnormen och hur den (re)produceras i den samtida svenska kulturen. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i feministisk teori, bland annat normkritik, socialkonstruktivism och teorier om heteronormativitet, och applicerar dem på en debatt om skilsmässa som pågick i svensk dags- och fackpress under hösten 2011. LÄS MER