Sökning: "marie berg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden marie berg.

 1. 1. Patienter med psykossjukdom och deras upplevelse av livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rose-Marie Grufman; Daniel Berg; [2016]
  Nyckelord :Quality of life; psychotic disorder; background factors; Livskvalitet; psykossjukdom; bakgrundsfaktorer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund: Psykossjukdom kan beskrivas som en förändring i verklighetsuppfattning. Symtom är vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar, passivitet, avtrubbade affekter och känslomässiga störningar. LÄS MER

 2. 2. Bilderboken som normförmedlare : En studie om normer i bilderböcker på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Caroline Berg; Marie Fernhager; [2016]
  Nyckelord :Bilderböcker; identitetsskapande; intersektionalitet; normer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur normer kommer till uttryck och jämföra barns identifikationsmöjligheter i bilderböcker på två förskolor. I samhället finns olika normer som kan ses som positioner eller sociala konstruktioner, som individer bygger upp sin identitet kring. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av ett flerbostadshus i massivträ

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Marie Sandgren; Linnéa Yngvesson; [2015]
  Nyckelord :Architecture; solid wood; bay window.; Arkitektur; massivträ; burspråk.;

  Sammanfattning : Stockholm är ett av de län som växer snabbast, därför behöver länet byggas ut. Idag är klimat och miljöfrågor viktiga och påverkar bland annat bostadbyggandet. Massivträ är ett stommaterial som är på framfart tack vare dess miljö- och klimatfördelar. Berg | C. LÄS MER

 4. 4. Removal of Ni (II) from water using recombinant Escherichia coli

  Master-uppsats, KTH/Skolan för bioteknologi (BIO)

  Författare :Marie Berg; [2012]
  Nyckelord :Nickel adsorption; E.coli; polluted water; biofilm; biochelelators; surface expression;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ett lustfyllt arbetssätt - Genom lek och samlärande

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida-Lena Berg; Marie Mossberg; [2010]
  Nyckelord :lustfyllt arbetssätt; lek och samspel;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet var att utveckla ett lustfyllt arbetssätt med hjälp av leken. Detta utvecklingsarbete genomfördes i en skola med en År 1 klass. Eleverna har under utvecklingsarbetet visat nyfikenhet, motivation och varit engagerade i de aktiviteter som vi arbetat med. LÄS MER