Sökning: "marie blomster"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden marie blomster.

 1. 1. Undersköterskors uppfattningar av distriktssköterskans stöd i situationer med hot och våld på särskilt boende - en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Nyblom; Marie Blomster Petersson; [2013]
  Nyckelord :Distriktssköterska; sjuksköterska; undersköterska; hot och våld; stöd; särskilt boende; demens; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Våld mot vårdare har blivit ett alltmer uppmärksammat problem inom hälso- och sjukvården. Fokus i tidigare forskning har framför allt varit kontakten mellan vårdare-patient. LÄS MER

 2. 2. HÄLSOFRÄMJANDE FAKTORER VID DIABETES UTIFRÅN KÄNSLA AV SAMMANHANG : -En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :marie blomster; johanna carlsson; [2010]
  Nyckelord :diabetes; hälsa; intervju; KASAM; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes påverkar livet genom ändrade vanor och en känsla av att vara annorlunda. Vid en tidigare svensk studie har det dock visat sig attgradenav KASAM inte skiljer sig mellan personer som har diabetes och den övriga befolkningen. LÄS MER