Sökning: "marie e"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden marie e.

 1. 1. Rehabiliteringsmetoder och samarbete vid ospecificerad ryggsmärta hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Marie Bäck; Lovisa Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :häst; fysioterapi; fysioterapeuter; equiterapeuter; samarbete; veterinärer; rehabilitering; TENS; kiropraktik; manuell manipulation; laser; stötvågsterapi; vattenband; massage; akupunktur; terapeutiskt ultraljud; kinesiotejpning; terapeutisk träning; ospecificerad ryggsmärta;

  Sammanfattning : Ryggsmärta är vanligt förekommande hos hästar och ett flertal rehabiliteringsmetoder kan användas vid behandling av ryggsmärta. Hästarna rehabiliteras inte enbart av veterinärer utan olika yrkeskategorier arbetar med rehabilitering av häst. LÄS MER

 2. 2. Biologisk variation av B12 och folsyra hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Marie Häggmark; [2020]
  Nyckelord :B12; folat; biologisk; variation; variationskoefficient; individualitet; analys; kvalitetsmål; Serum; Hund; folsyra;

  Sammanfattning : De två B-vitaminerna B12 och folsyra används i dagsläget främst för att utreda mag- och tarmstörningar hos hund, då rubbningar i nivåerna av dessa vitaminer är mycket specifika för störningar i vissa delar av mag- och tarmkanalen. Det vanligaste sättet att analysera B12 och folsyra är att mäta totala nivåer med automatiserade instrument i serum/plasma och att jämföra provsvaren med ett referensintervall baserat på en grupp friska hundar, s. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskans arbete med sex- och samlevnadsundervisning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marie Bergquist; Sanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Sex- and relationships education; Sexual health; Students; Student health; Elevhälsa; Elever; Sex- och samlevnadsundervisning; Sexuell hälsa; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att innehåll och metoder skiftar i sex- och samlevnadsundervisning på olika skolor. Elever anser att sex- och samlevnadsundervisningen behöver förbättras. Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande med elevers sexuella hälsa. Forskning påvisar att elevhälsans kompetens inte tillvaratas i sexualundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Black Masculinity and White-Cast Sitcoms : Unraveling stereotypes in New Girl

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Marie Zafimehy; [2019]
  Nyckelord :Black feminism; Feminist media studies; Men and masculinities; Representation; New Girl; Sitcoms;

  Sammanfattning : For decades, situational comedies — commonly named “sitcoms” — have been racially segregated on TV between Black-cast sitcoms and White-cast sitcoms. Extensive research has been led about representation of Black and White masculinities in this segregated context. LÄS MER

 5. 5. Metylfenidat vid ADHD : Effekt och säkerhet vid långtidsbehandling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Marie Andersen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: During the last 10 years, the number of children and adults diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) has increased. One of the factors is the advancement made within this scientific field, that has created an increased knowledge about ADHD. Another factor is a greater awareness of the condition. LÄS MER