Sökning: "marie lind"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden marie lind.

 1. 1. Made in Sweden? : En studie om trikåindustrin i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Clara Lind; Marie Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Provenance; reshoring; sustainability; ethnocentric consumption; supply chain; knitting production; Proveniens; reshoring; hållbarhet; etnocentrisk konsumtion; värdekedja; trikåproduktion;

  Sammanfattning : Svenskarnas klädkonsumtion har nästan fördubblats under de 30 senaste åren. Den stora anledningen är att kläderna blivit allt billigare, eftersom majoriteten produceras i låglöneländer. Långa värdekedjor, bristande kvalitetskontroll och dåliga arbetsförhållanden är exempel på utmaningar som utlandsproduktion för med sig. LÄS MER

 2. 2. Med andra(s) ord : Diskurser och identitetsskapande i Margareta Subers Charlie och Ali Smiths Girl Meets Boy

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Eva-Marie Lind; [2018]
  Nyckelord :Homosexualitet; HBTQ; Margareta Suber; Ali Smith; diskursanalys; Michel Foucault;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om Charlie (1932) av Margareta Suber, som ofta kallas Sveriges  första lesbiska roman, och Girl Meets Boy (2007) av Ali Smith, en modern roman som utspelar sig i en annan tid och kontext, men har många gemensamma teman med Charlie. Böckerna  behandlar homosexualitet, androgynitet och genus, men det viktigaste för den här uppsatsen  är hur de centrala karaktärerna tar del av en skriven text, och hur sagda text är fundamental  för deras identitetsskapande och böckerna i sig. LÄS MER

 3. 3. Från prio ett larm enligt medicinskt index till bedömning av egenvård enligt RETTS : En kvantitativ granskning av ambulansjournaler

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rose-Marie Lind; Pär Lindblad; [2017]
  Nyckelord :Ambulance Nurse; SOS operator; assessment; self-care; ambulance transport; Ambulanssjuksköterska; SOS operatör; bedömning; egenvård; ambulanstransport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt statistiken har ambulansutryckningarna ökat men ambulanstätheten minskat. Det behövs därför en väl fungerande prioritering av patienterna som söker akut vård från larmcentralen. LÄS MER

 4. 4. BHV sjuksköterskors erfarenheter av Bamse hälsosamtal vid 4-års besöket på BVC

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Britt-Marie Lind; [2017]
  Nyckelord :child health nurse; interaction; pediatric nursing; work integrated learning;

  Sammanfattning : Background: The child health care in Sweden has a health program for children of various ages. Traditionally, the child health nurse would turn to the parents to talk about the child's health and lifestyle habits. This often results in a communication that does not involve the child. LÄS MER

 5. 5. Diabetes mellitus typ 1: Vuxnas skattningar och upplevelser av livskvalitet vid kolhydraträkning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann-Marie Lind; Sofia Sundlöf; [2016]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; adult; quality of life; dietary carbohydrates; carbohydrates.; Diabetes mellitus typ 1; vuxna; livskvalitet; kolhydrater i kosten; kolhydrater.;

  Sammanfattning : Background: Type 1 Diabetes is a disease that is present in all ages. A treatment with carbohydrate counting and flexible insulin dosing provides a freer diet and is used today in much of the world. Carbohydrate counting with flexible insulin dosing can improve the quality of life in people with diabetes. LÄS MER