Sökning: "marie nilsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden marie nilsen.

  1. 1. Trycksårsprevention med inriktning mot individanpassning : En deskriptiv observationsstudie vid två operationsverksamheter

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Omvårdnad; Umeå universitet/Omvårdnad

    Författare :Ann-Christin Blomgren; Marie Nilsén; [2010]
    Nyckelord :omvårdnad; trycksår; prevention; operationsbordsmadrass; operationspatient;

    Sammanfattning : .... LÄS MER