Sökning: "marie sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden marie sandberg.

 1. 1. ”Jag berättar inte att jag går på specialskola” Elevers och vårdnadshavares upplevelser av skolövergång från grundskolan till specialskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Allert; Stefan Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Skolövergång; elevperspektiv; specialskolan; sammanhang och erfarenheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Allert och Sandberg, Marie och Stefan(2018). ”Jag berättar inte att jag går på specialskola” – Elevers och vårdnadshavares upplevelser av skolövergång från grundskolan till specialskolan. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Det gör ont att leva,  men jag vill inte dö : Kvinnors upplevelser av att leva med obotlig cancersjukdom utifrån bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josephine Peltola; Marie Sandberg; [2018]
  Nyckelord :blogg; kvinnor; obotlig cancer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 diagnostiserades 28 179 kvinnor med en cancersjukdom i Sverige. Majoriteten blir friskförklarade med hjälp av behandling, men för vissa får sjukdomen en dödlig utgång. Att leva med obotlig cancer innebär en fysisk och psykisk belastning som påverkar välbefinnandet på ett negativt sätt. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som har Diabetes Mellitus typ 1 : en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mathilda Ekblad; Marie Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 1; föräldrar; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus Typ 1 är en autoimmunsjukdom som oftast bryter ut i barn- och ungdomsåren. Varje år insjuknar 700 barn i Diabetes mellitus typ 1 och antalet drabbade barn öka för varje år. Diagnosen innebär stora förändringar i det dagliga livet, inte bara för barnet som har drabbats utan även för barnets föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av antal kommunikativa initiativ hos små barn med AST före och efter beteendeanalytisk intervention

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Anne-Marie Stenberg; Helena Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Tillämpad beteendeanalys; EIBI; AST; logopedi; mands; tacts; kommunikation;

  Sammanfattning : Autism spectrum disorder (ASD) is a developmental disorder that limits one’s ability to engage in a mutual, social interaction. Joint attention, imitation and social involvement are social abilities together with other cognitive functions that determine speechdevelopment. LÄS MER

 5. 5. Egenvård hos unga vuxna med diabetes typ 1. : Hinder och möjligheter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anne Marie Envall; Karolina Sandberg; [2017]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; selfcare; young adult; Diabetes mellitus typ 1; egenvård; unga vuxna;

  Sammanfattning : Unga vuxna typ 1 diabetiker i åldern 18-29 år har inte optimal diabetes-behandling. Insulin saknas och glukos kan inte transporteras till kroppens celler. Egenvård måste ske i form av insulintillförsel, regelbundna måltiderna och blodsockerkontroller. Behandlingsmålet är ett normalt liv och hindrande av långtidskomplikationer. LÄS MER