Sökning: "marika bergsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden marika bergsten.

  1. 1. Älgturism : En kvalitativ studie av ett högvilt som turismresurs

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Marika Bergsten; Karin Edsberger; [2012]
    Nyckelord :Viltturism; älgpark; jaktturism;

    Sammanfattning : Bakgrund: Älgen, ett av våra högvilt i de svenska skogarna, är inte längre bara ett jaktbyte och trafikfara. Älgen har idag kommit att i allt högre grad kommersialiseras och användas som en turistisk resurs på olika sätt, vilket vi ser som intressant att belysa. LÄS MER