Sökning: "marika form"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden marika form.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till smärtbehandling för opioidberoende patienter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Eriksson; Marika Bjärgestad; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; Nurse’s; Opioid dependence; Pain; Attityder; Opioidberoende; Sjuksköterskor; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta är en subjektiv upplevelse och smärtbehandling bör därför utformas olika beroende på individens smärtupplevelse. Att lindra lidande och smärtbehandla alla patienter där behovet finns är en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Formulär för strukturerad fotundersökning hos patienter med diabetes : Utvärdering utifrån vårdpersonals erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Ulrika Nyström; Marika Väremo; [2021]
  Nyckelord :Diabetes; Form; Foot ulcer; Health care workers experiences; Prevention; Structured foot exam; Diabetes; Formulär; Fotsår; Prevention; Strukturerad fotundersökning; Vårdpersonals erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes drabbar allt fler människor och utgör ett hot mot folkhälsan. Följdsjukdomar som fotkomplikationer är vanliga. Fotsår resulterar i sänkt livskvalitet för personen som drabbas och ger ökade samhällskostnader. Regelbunden fotundersökning förebygger fotsår och utgör en rekommenderad intervention. LÄS MER

 3. 3. Perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshälta hos häst : en jämförande studie av två digitala inlärningsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Marika Erkkilä; [2021]
  Nyckelord :häst; bakbenshälta; perceptuell inlärning; datorbaserad träning; LamenessTrainer; veterinärstudenter; hältbedömning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det går att förbättra studenters förmåga att bedöma bakbenshältor hos hästar på video, med hjälp av två olika datorbaserade inlärningsverktyg som också jämfördes med avseende på deras effekt på perceptuell inlärning. En specialgjord träningsmodul för perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshältor skapades på student-webbportalen Canvas. LÄS MER

 4. 4. Valet: Tillväxt eller anpassning? : En jämförande studie i hur sex kommuner arbetar med översiktlig planering utifrån befolkningsförändringar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Marika Svensson; Johan Skommargård; [2020]
  Nyckelord :Tillväxt; anpassning; översiktsplan; kommuner; kulturgeografi;

  Sammanfattning : Befolkningsförändringar har alltid förekommit och fortsätter att förekomma runt om i detta avlånga land. Strömningar av invånare sker idag till områden som har stora möjligheter, som arbetstillfällen, utbildningar och kulturella utbud. LÄS MER

 5. 5. En våt klimatåtgärd - möjligheter och konflikter med återvätning av dikade skogbeklädda torvmarker för att minska klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Marika Olsson; [2020]
  Nyckelord :rewetting; peatland; forestry; climate mitigation; greenhouse gases; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Peatlands store substantial amounts of carbon. When drainage of these areas occurs in order to use for practices such as forestry, greenhouse gases (GHG) will be emitted which will enhance climate change. LÄS MER