Sökning: "marina Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden marina Berg.

 1. 1. Testing the Cretaceous Diversity of Ichthyosaurs and Their Extinction Hypotheses Using a Quantitative Approach

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Naz Acikkol; [2015]
  Nyckelord :diversity; ichthyosaurs; extinction; belemnites; ammonites; prey; predator; rock record; sampling bias; Cretaceous; mångfald; utdöende; fisködlor; belemniter; rovdjur; byte;

  Sammanfattning : As portrayed in Before the Dinosaur: the Historical Significance of the Fossil Marine Reptiles, ichthyosaurs, as other Mesozoic marine amniotes, have been unfairly overshadowed by dinosaurs in both popular culture and the field of vertebrate palaeontology. Yet by the effort of dedicated researchers, work on these fish-like marine reptiles had never died out, and in fact a second wave of interest emerged in the late 20th century. LÄS MER

 2. 2. Anthropogenic influence on new particle formation in the marine boundary layer atmosphere

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Kärnfysik

  Författare :Vilhelm Berg Malmborg; [2014]
  Nyckelord :Climate change; Aerosols; Physics; Modelling; New particle formation; NPF; NanoMap; ADCHEM; Shipping emissions; Earth and Environmental Sciences; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The most important parameter for estimates of the anthropogenic induced climate change is the radiative forcing. In a comparison of the earth’s radiative budget in the year 2011 relative to 1750, the intergovernmental panel on climate change concludes that the largest uncertainty in the total radiative forcing derives from aerosol particles and their ability to modify cloud properties as cloud condensation nuclei (CCN). LÄS MER

 3. 3. Better design of wheel-loaded decks

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Johan Berg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study treats the design of secondary structures for wheel-loaded decks. It concludes that significant savings in structural weight, overall cost and environmental impact can be obtained by an improved design. The rules of three classification societies are examined and their principle differences are discussed. LÄS MER

 4. 4. Nanostrukturell ytbeläggning på utsatta delar av marina drivlinor

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Militärtekniska avdelningen (MTA)

  Författare :Magnus Berg; [2010]
  Nyckelord :Nanotechnology; coating; powertrain; propulsion; water jet; cavitation; military-technology; Nanoteknik; ytbeläggning; drivlina; propellrar; vattenjet; kavitation; militärteknik;

  Sammanfattning : Nowadays naval units are participating in international missions, where new and in many cases tougher conditions will affect their propulsion. This essay deals with some of the now developed nanostructure coatings and gives a presentation of how the coatings could function on some exposed parts of the naval powertrain. LÄS MER

 5. 5. Självsanerande ytbeläggning i nanostruktur : Är det möjligt att applicera på elektrooptiska sensorer och till vilken nytta?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Berg; [2009]
  Nyckelord :Nanotechnology; coating; self-cleaning surfaces; sensor lenses; military-technology; Nanoteknik; ytbeläggning; självsanerande ytor; sensorlinser; militärteknik;

  Sammanfattning : Då marina enheter numera deltar i internationella missioner, kommer den nya miljön som enheterna opererar i att påverka bland annat deras sensorer.Den här studien avhandlar några av de nu framtagna självsanerande ytbeläggningarna och ger en presentation av hur de fungerar på några marina elektrooptiska sensorers yttersta linser. LÄS MER