Sökning: "marit"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet marit.

 1. 1. Ångestens tid och röst : Temporalitet och berättande i Stig Dagermans Ormen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Marit Mattsson Engström; [2021]
  Nyckelord :Stig Dagerman; narratologi; temporalitet; berättande; Gérard Genette; ångest;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur ångesttemat i romanen Ormen förstärks genom berättartekniken. Utifrån Kerstin Laitinens tankar om en ”osäkerhetens retorik” och med hjälp av narratologisk metod och delar av Gérard Genettes terminologi påvisas hur obestämdhetsmoment utifrån olika berättartekniska grepp uppstår och verkar i romanens olika delar. LÄS MER

 2. 2. Femininity, Masculinity and their Bondin Floyd Dell’s Village Plays : Dell's critique on socially constructed gender rolesas represented in his plays Sweet-and-Twenty,Legend and Enigma

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Marit Lise Brink; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Estetikens betydelse för en hållbar stadsutveckling: : en analys av nationella mål och riktlinjer gällande stadens offentliga rum

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marit Jonsson; [2021]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; estetiska värden; offentliga rum; gestaltad livsmiljö;

  Sammanfattning : Världens länder står inför en gemensam utmaning gällande en framtida hållbar stadsutveckling. Rådande klimatförändringar har lett till ett gemensamt framtaget ramverk där en punkt på agendan är en urban struktur där klimatsmarta transportsätt prioriteras. LÄS MER

 4. 4. Protesbrukares upplevda möjligheter att vara fysiskt aktiv : En deskriptiv studie i nordisk kontext

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Betty Svensson; Marit Vegum Reitan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Osebol och ”Osebol” : En undersökning av den rumsliga konstruktionen i Marit Kaplas Osebol

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Teodor Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Marit Kapla Osebol Reportagelitteratur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER