Sökning: "marital status"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden marital status.

 1. 1. Effects of CFO Characteristics on the Use of Management Control Systems - An Upper Echelons Perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elias Alvebro; David Eliasson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Upper echelons theory; management control systems; CFO characteristics; levers of control; gender; business education; marital status;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Managament.... LÄS MER

 2. 2. "Det är bara massor med gråzoner..." : En kvalitativ studie kring Migrationsverkets och socialtjänstens arbete med barn som uppges vara gifta

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Katja Lindholm; Jolin Piirainen-Olsson; [2020]
  Nyckelord :child marriage; early marriage; Swedish immigration agency; social services; unaccompanied minors; the interest of the child; street-level bureaucrats; Lipsky.; barnäktenskap; Migrationsverket; socialtjänsten; ensamkommande barn; barnets bästa; gräsrotsbyråkrati; Lipsky.;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är något som sker i stora delar av världen. Under flyktingströmmen 2015–2016 kom många barn till Sverige från andra länder. En del av dessa barn var gifta vilket bidrog till en debatt kring hur Sverige skulle hantera ärenden rörande gifta barn. LÄS MER

 3. 3. A climate of difference: gender, farming, and climate variability : an investigation into the varied experience of gender vulnerability and agency among small-scale farmers in Ky Anh district, Central Vietnam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Eoin O'Dwyer; [2020]
  Nyckelord :Gender; Climate Variability; Differentiated Vulnerability; Agency; Intersectionality; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study explores gender identity, vulnerability, and agency in the lives of smallholder farmers, within the context of climate variability in Ky Anh, Central Vietnam. The study first explores how gender identity and power is constructed within everyday rural practices. LÄS MER

 4. 4. Overconfidence among Swedish private investors : A regression study between the overconfidence behaviour among Swedish private investors and demographic factors.

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Anna Gustavsson; Emma Svenler; [2020]
  Nyckelord :Behavioural finance; Overconfidence; Overconfident investors; Demographic factors; Beteende finans; övertro; privata investerare; demografiska faktorer;

  Sammanfattning : Background: For the past 30 years, the neoclassical finance has been questioned bybehavioural finance. The main difference is behavioural finance ́s ability to explain a behaviour that deviate from rationality. One of the major biases within behavioural finance is overconfidence. LÄS MER

 5. 5. Utländska månggiften i Sverige - Om införandet av en reglering mot utländska månggiften och dess förenlighet med rätten till privat- och familjeliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Granholm; [2019]
  Nyckelord :Internationell privaträtt; EKMR; Europadomstolen; Artikel 8; Rätten till privat- och familjeliv; Familjerätt; Månggifte; Polygama äktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I januari 2018 utkom Skatteverket med en promemoria om månggifte i folkbokföringsregistret. Promemorian visade att 169 personer hade registrerade faktiska månggiften i Sverige. LÄS MER