Sökning: "maritime transport"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden maritime transport.

 1. 1. Smart Port Framework - A study of Port of Gothenburg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Berlin; Olof Eriksson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Smart port; automation; digitalization; maritime transport;

  Sammanfattning : The increase in global trade have resulted in the need for more complex infrastructure to support the increased amount of freight. This combined with the advancement of digitalization in society has resulted in the need logistics hubs to adapt. This development has resulted in the 5th generation of parts, the smart port. LÄS MER

 2. 2. Järnvägens inflytande över sjötransporterna på Mälaren : En undersökning av transporterna till och från hamnarna Köping, Arboga och Västerås under 1800-talets senare del

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnéa Tibblin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The impact of the Fehmarn Belt link on modal choice - An investigation of potential modal shift on Sweden’s foreign trade

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Robertsson; Simon Möller; [2020-06-22]
  Nyckelord :Cross-border barriers; Fehmarn Belt tunnel; Intermodality; Modal choice; TEN-T;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. Påverkar sjöhandel tillväxt? - En tillväxtstudie av sjöhandels effekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Isak Werner; [2020]
  Nyckelord :Ekonomisk tillväxt; sjöhandel; multipel regression; paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Because of increased volumes in trade, maritime transport has been developed into an important determinant for economic development. Considering 124 countries over three time periods, this study aims to present the general correlation between economic growth and seaborne trade. LÄS MER

 5. 5. Long-term morphological evolution of Cua Lo inlet, Central Vietnam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Nikita Tegenfeldt; Orio Johansson; [2020]
  Nyckelord :Inlet morphology; Sand spit; Water exchange; Numerical modelling; Cua Lo river mouth; Sediment transport; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cua Lo river mouth is a coastal inlet connected to an estuary at the central coast of Vietnam. The area is valuable for maritime trade, fishing industries, and tourism development. Natural disasters during the monsoon period are a problem, causing seasonal flooding. LÄS MER