Sökning: "markand"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet markand.

 1. 1. The Marriott Way

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Guro Thobru; Karima Kinana; Louise Wittsell; [2010]
  Nyckelord :organisationskultur; kontrollverktyg; informella och formella aspekter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning För att skapa ett kontinuerligt framgångsrikt företag krävs det i dagens samhälle att många faktorer uppfylls. En av dem är att företaget måste arbeta med att implementera och bibehålla en stark och rätt organisationskultur. LÄS MER

 2. 2. Affärsnätverk och deras betydelse för små tillmedelstora teknikföretag i miljöteknikbranschen

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Victor Alm; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På senare år har en ökad förståelse för klimatförändringar och det industriella samhälletspåverkan på miljön lett till en ökad efterfrågan och behov av miljövänlig teknologi. Om detpostmoderna samhället skall kunna fortsätta utvecklas måste det anpassas efter naturensförutsättningar och aktivt motverka de utsläpp som idag bidrar till att höja medeltemperaturen påjorden. LÄS MER

 3. 3. Skapande av mervärde på en priscentrerad markand : En studie av hur webbutiker skapar mervärde

  Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Olsson; Henrik Larsson; [2008]
  Nyckelord :Mervärde;

  Sammanfattning : This paper investigates the phenomenon of retail trading over the Internet, something that was non-existent fifteen years ago. The purpose of the paper is to find out if and how large companies competing in a market with standardize products is adding value for their customers. LÄS MER

 4. 4. Gränsöverskridande företagsförvärv

  Magister-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jenny Johansson; Liza Högosta; [2008]
  Nyckelord :Gränsöverskridande företagsförvärv; cross-border m a s; event studie; abnormal avkastning AR ; lönsamhet;

  Sammanfattning : I en pågående globalisering, skapas fler och fler unioner eller liknande handelsavtal, där syftet är att främja den egna regionen och dess markand. Möjligheterna är enorma för företagen inom dessa regioner, då alla barriärer är borta och landsgränserna utsuddade. LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattas kvalitén på Borås Stadsteater? : En empirisk undersökning

  Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alina Munteanu; [2008]
  Nyckelord :Kundupplevd tjänstekvalitet;

  Sammanfattning : Idag verkar Borås Stadsteater på en kvick förändring av markanden där ökad konkurrens och rask förändring av teknologin inverkar. Kvalitet har blivit ett viktigt konkurrensmedel för att teatern ska överleva på en markand där hård konkurrens råder. LÄS MER