Sökning: "markanvändningsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet markanvändningsplanering.

 1. 1. Klimatanpassning i fysisk planering : En studie om kommuners hantering av klimatrisker i detaljplanering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Josefin Bodinger; Michaela Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Klimatanpassning; Klimatrisk; Fysisk planering; Detaljplanering;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur kommuner hanterar klimatrisker i sin detaljplanering. Eftersom globala klimatförändringar är en realitet idag och innebär påverkan på vårt samhälle och vår byggda miljö blir dessa aspekter något som Sverige och svenska kommuner behöver förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. PLANERINGSTRADITIONER OCH MOBILITETSPLANER En jämförande studie av urbana mobilitetsplaner och europeiska planeringstraditioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Fröding; [2019-02-14]
  Nyckelord :Europeiska planeringstraditioner; Urbana mobilitetsplaner; Regionalekonomisk planering; Heltäckande integrerad planering; Markanvändningsplanering; Urbanism; European planning traditions; Urban mobility plans; Regional-economic planning; Comprehensive integrated planning; Land use planning; Urbanism;

  Sammanfattning : This thesis examines urban mobility plans with the help of European planning traditions to better understand urban mobility planning in a wider context and provide more knowledge about sustainable urban development. According to the Leipzig Charter, there is a need for more knowledge regarding sustainable urban development, this study aims to provide more knowledge in that area. LÄS MER

 3. 3. Målkonflikten mellan tät stadsmiljö och kollektivtrafik i fallet Litteraturgatan - Samband mellan institutionella och fysiska barriärer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Johanna Heimbrand; [2017-06-27]
  Nyckelord :Institutionella barriärer; fysiska barriärer; målkonflikt; kollektivtrafik; tätare stadsbebyggelse; rörlighet;

  Sammanfattning : Synen på hur en tät stadsbebyggelse och en förstärkt kollektivtrafik ska kunna interagera med varandra skiljer sig åt mellan trafik- och stadsplanerare. Institutionella förutsättningar kan skapa barriärer mellan planeringsaktörer vilket försvårar en ömsesidig förmåga att lyckas kombinera dessa planeringsstrategier på en lokal plats. LÄS MER

 4. 4. Att falla i god jord : en studie om styrningen av markanvändningen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elin Hallström; [2017]
  Nyckelord :Jordbruksmark; samhällsstyrning; väsentligt samhällsintresse; fysisk planering; bevara; exploatera.;

  Sammanfattning : Utbyggnaden på jordbruksmark har kritiseras vara ett hot mot den långsiktiga livsmedelsförsörjningen. Detta eftersom kommunernas intresse för att växa ofta hamnar i konflikt med intresset av att skydda jordbruksmarken. LÄS MER

 5. 5. Multikriterieanalys av potentiella konflikter vid markanvändningsplanering - Naturstenbrytning i Lysekils kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Klara Persson; [2014-07-01]
  Nyckelord :markanvändningsplanering; multikriterieanalys; naturstenbrott; land; use; planning; multi; criteria; analysis; natural; stone; quarry; konflikter; lysekil;

  Sammanfattning : The purpose of the essay Multi criteria analysis of potential conflicts concerning land use planning - natural stone mining in Lysekil municipal is to study possibilities and limitations in GIS based multi criteria analysis as a tool for land use planning. How GIS based multi criteria analysis can be implemented to localize potential conflict areas between natural stone mining and other land use activities and what advantages and disadvantages the method holds are the main issues of this study. LÄS MER