Sökning: "markanvändningsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet markanvändningsplanering.

 1. 1. PLANERINGSTRADITIONER OCH MOBILITETSPLANER En jämförande studie av urbana mobilitetsplaner och europeiska planeringstraditioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Fröding; [2019-02-14]
  Nyckelord :Europeiska planeringstraditioner; Urbana mobilitetsplaner; Regionalekonomisk planering; Heltäckande integrerad planering; Markanvändningsplanering; Urbanism; European planning traditions; Urban mobility plans; Regional-economic planning; Comprehensive integrated planning; Land use planning; Urbanism;

  Sammanfattning : This thesis examines urban mobility plans with the help of European planning traditions to better understand urban mobility planning in a wider context and provide more knowledge about sustainable urban development. According to the Leipzig Charter, there is a need for more knowledge regarding sustainable urban development, this study aims to provide more knowledge in that area. LÄS MER

 2. 2. Målkonflikten mellan tät stadsmiljö och kollektivtrafik i fallet Litteraturgatan - Samband mellan institutionella och fysiska barriärer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Johanna Heimbrand; [2017-06-27]
  Nyckelord :Institutionella barriärer; fysiska barriärer; målkonflikt; kollektivtrafik; tätare stadsbebyggelse; rörlighet;

  Sammanfattning : Synen på hur en tät stadsbebyggelse och en förstärkt kollektivtrafik ska kunna interagera med varandra skiljer sig åt mellan trafik- och stadsplanerare. Institutionella förutsättningar kan skapa barriärer mellan planeringsaktörer vilket försvårar en ömsesidig förmåga att lyckas kombinera dessa planeringsstrategier på en lokal plats. LÄS MER

 3. 3. Att falla i god jord : en studie om styrningen av markanvändningen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elin Hallström; [2017]
  Nyckelord :Jordbruksmark; samhällsstyrning; väsentligt samhällsintresse; fysisk planering; bevara; exploatera.;

  Sammanfattning : Utbyggnaden på jordbruksmark har kritiseras vara ett hot mot den långsiktiga livsmedelsförsörjningen. Detta eftersom kommunernas intresse för att växa ofta hamnar i konflikt med intresset av att skydda jordbruksmarken. LÄS MER

 4. 4. Multikriterieanalys av potentiella konflikter vid markanvändningsplanering - Naturstenbrytning i Lysekils kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Klara Persson; [2014-07-01]
  Nyckelord :markanvändningsplanering; multikriterieanalys; naturstenbrott; land; use; planning; multi; criteria; analysis; natural; stone; quarry; konflikter; lysekil;

  Sammanfattning : The purpose of the essay Multi criteria analysis of potential conflicts concerning land use planning - natural stone mining in Lysekil municipal is to study possibilities and limitations in GIS based multi criteria analysis as a tool for land use planning. How GIS based multi criteria analysis can be implemented to localize potential conflict areas between natural stone mining and other land use activities and what advantages and disadvantages the method holds are the main issues of this study. LÄS MER

 5. 5. Human-elephant conflicts : A qualitative case study of farmers’ attitudes toward elephants in Babati, Tanzania

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Linnea Olsson; [2014]
  Nyckelord :Human-wildlife conflict; African elephant; Tarangire National Park; Semi-structured interviews; Theory of Planned Behavior; Value-Belief-Norm theory; Human-wildlife conflict; Afrikansk elefant; Tarangire National Park; Semistrukturerade intervjuer; Theory of Planned Behavior; Value-Belief-Norm theory;

  Sammanfattning : It is widely recognized that human-wildlife conflicts can reduce farmers’ support for long-term species conservation. The subject of human-elephant conflicts is highly relevant in villages around Babati District in North Central Tanzania because of the closeness to Tarangire National Park. LÄS MER