Sökning: "marked"

Visar resultat 1 - 5 av 672 uppsatser innehållade ordet marked.

 1. 1. Subversiv eller normativ? En komparativ analys mellan två bokserier för barn i åldrarna 9–12

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jonna Bruce; [2019-08-14]
  Nyckelord :Jesper Lundqvist; Ingelin Angerborn; performativity; subjectivity; gender; sexuality; Judith Butler; queer theories; homosociality; intimacy; normativity; marked; unmarked; Wayne Brekhus; comparative analysis; norm criticism;

  Sammanfattning : This paper examines how gender and sexuality is performed in Ingelin Angerborn’s book series called ‘Mebel-trilogy’ compared to Jesper Lundqvist’s so called ‘Ghost school-series’ [Spökskolan-serien]. Both book series are in the genre of ghost/horror/adventures/thriller and Lundqvist’s books are published by a norm critical publishing house. LÄS MER

 2. 2. A Study in Flim-Flam: Reduplicative Ablaut Ideophones in English

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Ted Jansson Wallace; [2019]
  Nyckelord :Ideophones Reduplication Iconicity; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this study I analysed reduplicative ablaut ideophones in English for their morphosyntactical properties, as ideophones in other languages have been found to have several marked characteristics in this respect. Informed by the typology of ideophones in other languages, my research questions were whether the reduplicatives would appear integrated into or outside of sentences, if they would fill functions associated with traditional word classes, whether they would inflect and derive like other words, and if they would be limited to declarative type sentences and resist negation. LÄS MER

 3. 3. Seasonal community dynamics of macroinvertebrates in an Arctic stream

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Ellinor Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Macroinvertebrates; Arctic; seasonality; community composition; Abisko;

  Sammanfattning : Arctic ecosystems are amongst the most vulnerable on Earth to ongoing climate change. While the responses to these changes are well studied on land, less is known about how aquatic communities may respond to a warmer arctic. LÄS MER

 4. 4. Markering av dolda objekt på väg genom användning av förstärkt verklighet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Filip Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Augmented reality; markerless registration; mobile applica-tion; road traffic safety; GPS; Förstärkt verklighet; markörlös registrering; mobilapplikat-ion; vägtrafiksäkerhet; GPS;

  Sammanfattning : Enligt en rapport från trafikverket förekommer kollisioner vid väghållningsarbeten mellan väghållningsfordon och objekt täckta av väglag. Dessa trafikolyckor kan leda till personskador, skador på infrastruktur och skador på de inblandade väghållnings-fordonen. LÄS MER

 5. 5. Hur antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen kan leda till resistenta bakterier på kött

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :antibiotika; resistens; animalieproduktion; kött;

  Sammanfattning : Antibiotikaresistensen ökar globalt och är ett stort samhällsproblem redan idag. Animalieproduktionen använder en stor del av världens antibiotika och bidrar på så sätt till en ökad re-sistensutveckling. LÄS MER