Sökning: "markeringskäpp"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet markeringskäpp.

  1. 1. ”Nytt är främmande, men om någon visar hur man bemöter blir det positivt” : En studie om förståelse och kunskap kring den vita käppen hos elever i årskurs 4

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

    Författare :Carina Mattsson; [2011]
    Nyckelord :Synskada; synnedsättning; vit käpp; markeringskäpp; teknik käpp; blind; synsvag; attityder; förståelse;

    Sammanfattning : Denna studie har sökt svar på vad eleverna i årskurs fyra har för kunskap, förståelse och tankar kring vit käpp. Studien ville också söka svar på om eleverna fick någon information om detta ämne ute i skolorna. LÄS MER