Sökning: "market capitalisation"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden market capitalisation.

 1. 1. Can Optimism in Press Releases Increase Abnormal Stock Returns? - An Event Study and Text-Analysis of Press Releases Issued by FinTech Companies under IFRS and US GAAP

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fynn Euchner; Viktor Goldenius; [2019-08-08]
  Nyckelord :Event Study; FinTech; Text-analysis; DICTION; Capitalisation vs Expensing; Press-releases;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. The impact of CEO narcissism on M&A performance – Examining on different narcissism variables

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Philipp Dresen; Rolf Sprenger; [2019]
  Nyckelord :CEO characteristics; narcissism; overconfidence; cumulative abnormal returns; M A intensity; Business and Economics;

  Sammanfattning : This research study uses an event study regressing cumulative abnormal returns on four different narcissism measures and additional control variables. Moreover, a regression of M&A intensity, measured by the deal size divided by the total market capitalisation of the acquirer, is regressed on the beforementioned narcissism measures and different control variables. LÄS MER

 3. 3. Goodwillnedskrivningens värderelevans inom industribranschen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Sara Rosén; [2019]
  Nyckelord :Goodwill impairment loss; value relevance; goodwill; market capitalisation; regulation; harmonisation; industrial sector; Goodwillnedskrivning; värderelevans; goodwill; börsvärde; reglering; harmonisering; industribranschen;

  Sammanfattning : Till följd av redovisningens utveckling och att olika länder har olika regleringar, har det blivit problematiskt att harmonisera och standardisera redovisningsinformation världen över. För att lösa det problemet lanserade FASB och IASB nya redovisningsregleringar, där t.ex. goodwillavskrivning ersattes med nedskrivningsprövning. LÄS MER

 4. 4. The role of banking sector performance for renewable energy consumption : a panel study for 124 countries between the years 1998 -2012

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elin Näsström; [2019]
  Nyckelord :bank sector; banking performance; CO2 emissions; energy investments; energy security; financial development; renewable energy; renewable energy consumption; panel data; income groups;

  Sammanfattning : Renewable energy has in recent years become an important component of world energy consumption since it holds the characteristics of decreasing carbon oxide emissions while at the same time being able to meet the future increase in energy demand. To secure future universal access to modern energy, large investments in renewable energy technology are required. LÄS MER

 5. 5. Hur stark påverkan har aktiekursen på kapitalstrukturen? : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktiekursen och kapitalstrukturen på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Robin Keskin; Ersad Colic; [2018]
  Nyckelord :Capital structure; debt ratio; share price; profitability; age; size; stock return; operating margin; market capitalisation; Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; aktiekurs; lönsamhet; ålder; storlek; direktavkastning; rörelsemarginal; börsvärde;

  Sammanfattning : Today, the capital structure is an established research area in economics. Capital structure refers to the relationship between equity and liabilities, which through history has been explored through many different aspects. LÄS MER