Sökning: "market maker"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden market maker.

 1. 1. Money-Maker or World Saviour? : Compromising Logics to Manage Sustainability in Banking

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annelie André; Molly Larson; [2019]
  Nyckelord :Institutional Logics; Multiple Logics; Sustainability; Compromising Strategy; Micro Perspective; Rhetorical Strategies; Legitimacy; Banking;

  Sammanfattning : With the increasing demands of engaging in sustainability, the financial industry’s dominating market logic is currently being challenged. Banks are therefore experiencing demands to manage and legitimize sustainability, identified as containing both a market- and social logic, into a profit driven context. LÄS MER

 2. 2. Flash-krascher : Ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Sebastian Roth; Madelene Söderström; [2018]
  Nyckelord :flash crash; high frequency trading; algorithmic trading; liquidity; market maker; flash-krascher; högfrekvenshandel; algoritmisk handel; likviditet; marknadsgarant;

  Sammanfattning : Titel:  Flash-krascher – ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen? Författare:  Madelene Söderström & Sebastian Roth Handledare: Bo Sjö Ämne:  Nationalekonomi – Kandidatuppsats inom finans Syfte:  Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen kring flash-krascher och vilken påverkan dessa har på handeln av värdepapper som sker på Stockholmsbörsen. Vi hoppas också att studien ger en klarare bild av hur flash-krascher påverkar olika aktörer med koppling till aktiehandeln i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Är vi redo för Augmented Reality? : En studie i eftermarknadsservice med teknisk innovation.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jonas Blomgren; Kristoffer Hasslevall; [2018]
  Nyckelord :Servitization; Aftermarket Service; Knowledge Sharing; Self-Service; Augmented Reality; Tjänstefiering; Eftermarknadsservice; Kunskapsöverföring; Självservice; Augmented Reality;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens digitaliserade samhälle ställs det höga krav från kunder på att saker och ting ska fungera. Det ställs krav på att företag ska tillhandahålla sina kunder med ett attraktivt erbjudande och med dagens snabbt växande teknologier möjliggörs nya sätt att erbjuda service. LÄS MER

 4. 4. CEO? Or More Like RiskEO? : A Cross-Sectional Study of CEO Characteristics and Firm Risk-Taking

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Peter Gustafsson; Eda Uysal; [2018]
  Nyckelord :CEO characteristics; Upper Echelon Theory; Risk-taking; Agency Theory; Prospect Theory; Swedish market;

  Sammanfattning : Risk is something intrinsic to business, and something firms are exposed to on a daily basis. This means that there exists a great deal of pressure on the Top Management of a firm to successfully navigate the different risks to which they are exposed. LÄS MER

 5. 5. Simulating market maker behaviour using Deep Reinforcement Learning to understand market microstructure

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elwin Marcus; [2018]
  Nyckelord :Deep Reinforcement Learning; Machine Learning; Market Microstructure; Market Maker; Financial Agent; Agent Based Modelling; Financial Artificial Markets; Complex Systems; Algorithmic Trading; Tensorforce; keras-RL; PPO; DQN; Dealer Market; Limit Order book;

  Sammanfattning : Market microstructure studies the process of exchanging assets underexplicit trading rules. With algorithmic trading and high-frequencytrading, modern financial markets have seen profound changes in marketmicrostructure in the last 5 to 10 years. LÄS MER