Sökning: "market maker"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden market maker.

 1. 1. Algoritmisk etik : vad policydokument berättar om synen på artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för digitala kulturer

  Författare :Björn Fritz; [2019]
  Nyckelord :Algorithms; Artificial intelligence; Public policy; Ethics; Future society; Inequality; Bias; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to look at the attitude among governments and large corporations towards algorithms in general and with a special focus on artificial intelligens. This is done by examining five policy documents produced by three governmental branches and two private companies, all of them from Europe and the US. LÄS MER

 2. 2. Tillbaka till konventionell växtodling : en multipel fallstudie av lantbrukares beslut om att frångå ekologisk produktion

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Henrik Nobel; [2019]
  Nyckelord :ekologisk; konventionell; växtodling; beslut; lantbruk; jordbruk; organic; conventional; agriculture;

  Sammanfattning : Den ekologiska marknaden har ökat kraftigt det senaste decenniet och allt fler konsumenter väljer att köpa ekologiska livsmedel. I takt med ökad efterfrågan har antalet lantbrukare som väljer odla enligt ekologiska principer ökat, där en stärkt ekonomi och högre lönsamhet är drivkrafterna bakom omställningen. LÄS MER

 3. 3. Money-Maker or World Saviour? : Compromising Logics to Manage Sustainability in Banking

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annelie André; Molly Larson; [2019]
  Nyckelord :Institutional Logics; Multiple Logics; Sustainability; Compromising Strategy; Micro Perspective; Rhetorical Strategies; Legitimacy; Banking;

  Sammanfattning : With the increasing demands of engaging in sustainability, the financial industry’s dominating market logic is currently being challenged. Banks are therefore experiencing demands to manage and legitimize sustainability, identified as containing both a market- and social logic, into a profit driven context. LÄS MER

 4. 4. Flash-krascher : Ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Sebastian Roth; Madelene Söderström; [2018]
  Nyckelord :flash crash; high frequency trading; algorithmic trading; liquidity; market maker; flash-krascher; högfrekvenshandel; algoritmisk handel; likviditet; marknadsgarant;

  Sammanfattning : Titel:  Flash-krascher – ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen? Författare:  Madelene Söderström & Sebastian Roth Handledare: Bo Sjö Ämne:  Nationalekonomi – Kandidatuppsats inom finans Syfte:  Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen kring flash-krascher och vilken påverkan dessa har på handeln av värdepapper som sker på Stockholmsbörsen. Vi hoppas också att studien ger en klarare bild av hur flash-krascher påverkar olika aktörer med koppling till aktiehandeln i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Är vi redo för Augmented Reality? : En studie i eftermarknadsservice med teknisk innovation.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jonas Blomgren; Kristoffer Hasslevall; [2018]
  Nyckelord :Servitization; Aftermarket Service; Knowledge Sharing; Self-Service; Augmented Reality; Tjänstefiering; Eftermarknadsservice; Kunskapsöverföring; Självservice; Augmented Reality;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens digitaliserade samhälle ställs det höga krav från kunder på att saker och ting ska fungera. Det ställs krav på att företag ska tillhandahålla sina kunder med ett attraktivt erbjudande och med dagens snabbt växande teknologier möjliggörs nya sätt att erbjuda service. LÄS MER