Sökning: "market potential"

Visar resultat 1 - 5 av 3151 uppsatser innehållade orden market potential.

 1. 1. Friterade sjöstjärnor, knöltångssallad eller panerad signalsjögurka till lunch?: En studie av svenska kustboendes acceptans till alternativa typer av havsmat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Julia Bergström; [2021-07-07]
  Nyckelord :Scary Seafood; alternativ havsmat; trekomponentsmodellen; attityder; miljöattityder; novel food;

  Sammanfattning : This paper applies an explorative approach to research south Swedish coastinhabitants’ acceptance towards local non-traditional seafood. The paper’sbasis is derived from a report that points out the potential of sustainableharvesting and cultivation of species groups belonging to cnidaria,crustaceans, molluscs, echinoderms, tunicates and algae along the Bohuscoast. LÄS MER

 2. 2. Innovation Adoption for Eco Materials in the Construction Industry in Sweden: How Three Players Can Actively Foster the Adoption Process - A Case Study on the Material Hempcrete with the Company House of Hemp

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Marija Jefimova; Sophia Tafertshofer; [2021-07-06]
  Nyckelord :Swedish construction industry; innovation adoption; hempcrete; eco material;

  Sammanfattning : The construction industry is currently experiencing environmental problems associated withgreenhouse gas emissions, in particular due to the extensive use of unsustainable materials. Inthis regard, the industry is in need of alternative solutions, one of which is the introduction ofinnovative green materials. LÄS MER

 3. 3. Den dynamiska processen som formar värderingen av startup- och tillväxtbolag - vid en första investering av growth- och venture capital bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Andersson; Matthias Eliasius; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns flertalet databaser som tillhandahåller data gällande investeringar somsker av growth- och venture capital bolag i startup bolag samt på vilken värdering investeringenär genomförd på. Dock saknas det studier avseende den dynamiska processen, självaförhandlingen, som leder till att startupbolag och investerarna slutligen kommer fram till engemensam värdering. LÄS MER

 4. 4. Seaweed with several benefits A qualitative study about companies’ interest in an environmental project of seaweed cultivations and important factors to consider when formulating a sustainable value proposition of the concept.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Eriksson; Lovisa Rogbring; [2021-06-30]
  Nyckelord :Environmental project; Seaweed cultivation; Kelp; Saccharina latissima; Climate change mitigation; Carbon offsetting; Eutrophication mitigation.;

  Sammanfattning : Climate change calls for urgent responsibility, not at least from companies, and limitingactivities is vital to not suppress Earth's systems. Carbon offsetting is a short-term solutionused by companies to lower its environmental impact, but new innovations are needed.Multiple researchers have stated several environmental benefits with seaweed, e.g. LÄS MER

 5. 5. ESG INTEGRATION: ESG SCORE MOMENTUM FACTOR AS ASSET CHARACTERISTIC AND OPTIMAL PARAMETRIC PORTFOLIO - AN EMPIRICAL RESULT OF THE US STOCK MARKET.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lien Hoang; [2021-06-30]
  Nyckelord :Responsible Investment; ESG Factor Investment; Sustainable Investment; ESG Integration; ESG Investment; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER