Sökning: "market reaction"

Visar resultat 16 - 20 av 226 uppsatser innehållade orden market reaction.

 1. 16. A Two-tale Test of IFRS 3's Implications on Swedish Mergers and Acquisitions - Has the transition to an indefinite life of Goodwill changed managers acquisition behavior and the acquisition performance?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Niclas Nyqvist; Karin Blommegård; [2018]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; IFRS 3; Goodwill; Discretion Potential; Signaling Theory;

  Sammanfattning : In this thesis we aim to answer two questions: (i) has the implementation of IFRS 3 changed manager's acquisition behavior; (ii) and does it have an impact on acquisition performance? The implementation of IFRS 3 in 2004 materially changed the way acquisitions are accounted for and reviewed. Advocators argue for increased transparency and accountability for M&As subsequent performance, while others fear increased managerial discretion. LÄS MER

 2. 17. Svenska aktiemarknadens inställning till kvinnliga styrelseledamöter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Evertsson; Elliot Björk; Erik Hagsund; [2018]
  Nyckelord :Kvinnor i styrelser; aktiemarknad; eventstudie; avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to show how the Swedish market reacts to the appointment of a new female board member and whether this has a negative or positive affect on the share price in the short term. The theoretical framework complying of the efficient market hypothesis and behavioral finance sets the basis for the hypotheses and analysis. LÄS MER

 3. 18. Varieties of Capitalism in the digital age - France, Sweden and the United Kingdom’s institutional response to the platform economy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Lindström; [2018]
  Nyckelord :European labour market; Political economy; Uber; Varieties of Capitalism; Welfare regimes; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study is to investigate how European trade unions and governments in France, Sweden and the UK have reacted to the rapid growth of the platform economy. The platform economy (also commonly referred to as gig-economy, sharing economy etc.) including Uber, Airbnb and Deliveroo etc. LÄS MER

 4. 19. Matbutikers hantering av mjölk och mjölksubstitut; spill och försäljningsstrategi

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Bratt Forss; Karolina Strömberg; [2018]
  Nyckelord :waste; wastage; management; supermarket; soy milk; almond milk; milk; milk substitutes; ICA; COOP; spill; matbutiker; hantering; coop; ICA; alpro; arla; mjölksubstitut; mandelmjölk; mjölk; sojamjölk;

  Sammanfattning : I dagsläget överproduceras och överkonsumeras mat, samtidigt slängs 30% av all mat som produceras i världen. Matproduktionen står för en stor del av världens miljöbelastning; främst genom animaliska produkter såsom kött och mejeriprodukter, och därför har ämnet blivit mycket omtalat. LÄS MER

 5. 20. Billigt och bra?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Martin Ellmark; [2018]
  Nyckelord :bostäder; bostadsbrist; kollektivboende; arkitektur; billiga bostäder; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I Sveriges storstadsregioner råder idag en brist på bostäder. Vill man hyra en lägenhet ska man helst ha ställt sig i kö många år i förväg. Har man inte kötid, kontakter eller lust att betala ockerhyra för att bo i andra hand bör man ha en årsinkomst eller två i kontanter bara för att få låna ihop till en bostadsrätt. LÄS MER