Sökning: "market reaction"

Visar resultat 21 - 25 av 159 uppsatser innehållade orden market reaction.

 1. 21. Sveriges alkoholmonopol : Är det förenligt med EU-rätten?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Max Genfors; Christoffer Almgren; [2017]
  Nyckelord :monopol; sverige; eu-rätt; systembolaget; alkohol;

  Sammanfattning : Sweden currently has two monopolies, one that regulates gambling and one that regulates trade with alcohol. The monopoly on alcohol was tried 20 years ago in the criminal case against Franzén. Although the political goals of the alcohol monopoly has been mostly the same during the years, the global landscape has changed. LÄS MER

 2. 22. Do investors care about gender? A study on stock market reactions to female CEO appointments in Scandinavia

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jennifer Hansson; Linnea Åkerling; [2017]
  Nyckelord :CEO succession; Gender; Scandinavia; Event study; Diversity;

  Sammanfattning : This paper studies the stock market reactions to the announcements of CEO successions, employing signaling theory and token status theory to highlight potential gender effects. Using a sample of 455 CEO succession events in Scandinavia between 2005 and 2016, we find that the investor reactions to female CEO appointments are significantly more positive than the investor reactions to male CEO appointments. LÄS MER

 3. 23. Share price reaction to dividend announcement; An event study on the Signaling Model from the Stockholm Stock Exchange

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :William Celsing; [2017]
  Nyckelord :Event study; Dividend announcement; Signaling theory; Efficient Market Hypothesis; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study examines the dividend announcement effect on the common stock price by a signaling hypothesis approach on the Stockholm Stock Exchange. The event study shows a positive significant cumulative average abnormal return (CAAR) of 1,54 % for positive dividend announcement in the analyst model. LÄS MER

 4. 24. Strategic Earnings Announcements on Stockholm OMX Exchange - A study of the tendency to and market reaction towards disclosure of earnings announcements during periods of lower market attention(?)

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Gabriel Meisner; Erik Leijon; [2017]
  Nyckelord :Earnings Announcements; Efficient Market Hypothesis; Investor inattention; Event Study;

  Sammanfattning : In this study, we investigate the phenomenon of Strategic Earnings Announcements on the Stockholm OMX Exchange. Using basic t-tests, we report that earnings announcements made on Fridays are not related to negative earnings surprises when compared to other weekdays, rather there are indications that Friday announcements are related to a positive surprise in the market. LÄS MER

 5. 25. Storbritannien vs. USA : Hur påverkas dessa marknader av rykten om företagsförvärv?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Robert Gabriel; Pierre Kellgren; [2017]
  Nyckelord :Business acquisition; Event study; Rumors; Effective market hypothesis; Abnormal return; EGARCH; Stock market; Market value; United Kingdom; USA; Företagsförvärv; Eventstudie; Rykten; Effektiva Marknadshypotesen; Abnormal avkastning; EGARCH; Aktiemarknad; Börsvärde; Storbritannien; USA;

  Sammanfattning : Inledning: Företagsförvärv har länge varit en metod som företag tillämpar i syfte att skapa tillväxt. Samtidigt har investerare som mål att skapa sig en så stor avkastning på investerat kapital som möjligt vilket innebär att det gäller att vara snabb med att identifiera vilka företag som har potentialen att öka i värde. LÄS MER