Sökning: "market segment"

Visar resultat 1 - 5 av 410 uppsatser innehållade orden market segment.

 1. 1. Seeing What’s Next in the Management Consulting Industry - A qualitative study of how the management consulting industry might become disrupted

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Estelle Beaunez Lundqvist; Fredrika Dahlberg; [2020-07-22]
  Nyckelord :disruption; disruptive innovation opportunities; management consulting industry; disruption of the management consulting industry;

  Sammanfattning : The world we live in is in constant change, transforming the business landscape acrossindustries. The rapid economic and social development is affecting all sources of activity,turning industrial change into one of the 21st century’s biggest challenges for businesses. LÄS MER

 2. 2. Modular Sound Absorbing Unit : A system solution for implementation of noise abatement appliance in indoor environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Odevik; Viktor Wästersved Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Noise; Sound Absorber; Modular; Novel Materials; Buller; Ljudabsorbent; Modulär; Okonventionellt Material;

  Sammanfattning : There is a rising concern about the effects of noise on human health. The noise from our technologies and comforts that evokes a negative physiological response as a response, effects like cardiovascular disease, cognitive and hearing impairments are all examples of critical health results stemming from prolonged noise exposure (WHO, 2004 & 2018). LÄS MER

 3. 3. Social media effects on diaspora tourism : A case study on second generation of Iranian immigrants in Stockholm

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Paria Izadi; [2020]
  Nyckelord :Diaspora Tourism; Stockholm; Second Generation; Social Media; Iran;

  Sammanfattning : The impact of social media in tourism industry is significant. This study examines the role, impact, and relationship of social media platforms among second generation Iranian Swedish in Stockholm as a segment of tourism market when travelling to Iran. LÄS MER

 4. 4. Handelns utveckling innebär nya strategier för fastighetsägare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Gustafsson; Erika Twengström; [2020]
  Nyckelord :Real estate owners; retail; e-commerce; strategies; logistics; Fastighetsägare; handel; e-handel; strategier; logistik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes med syftet att analysera hur det ändrade konsumentbeteendet kopplat till den ökade e-handel har påverkat det fysiska handelssegmentet och hur detta har en direkt inverkan på fastighetsägares strategier vad gäller investeringar och ägandebestånd av kommersiella fastigheter. Vidare utreds om detta kommer resultera i att fastighetsägare tvingas ta en större del i leveranskedjan samt hur fastighetsägare bör anpassa sina affärsstrategier för en vidare lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Exploring Barriers towards Adoption within Electric Road Systems : A Case Study of the User Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Frida Borin; Linnea Tjernlund; [2020]
  Nyckelord :Electric Road System; ERS; Barriers towards Adoption; Industry of transportation; Elvägar; barriärer mot teknikövergångar; Transportindustri;

  Sammanfattning : In recent years, Electric Road Systems (ERS) has emerged as a potential solution for sustainable road transport. However, early ERS commercialization has turned out to be challenging and it is needed to better understand what drives a user’s decision to adopt ERS. LÄS MER