Sökning: "market segmentation"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden market segmentation.

 1. 1. Customer segmentation in services based on characteristics A study at AstaZero

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :AMANUEL FIDEL KELATI; ANEL MASLO; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BackgroundFor service companies, it is essential to deliver good customer service to stay competitive outin the market. Customer needs are changing over time and there are different needs fordifferent customer groups. LÄS MER

 2. 2. Observing the unobservable? : Segmentation of tourism expenditure in Venice usingunobservable heterogeneity to find latent classes

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

  Författare :Magdalena Lundberg; [2018]
  Nyckelord :unobserved heterogeneity; fixed mixture model; tourism expenditure; expenditure segmentation; market segmentation; Venice tourism;

  Sammanfattning : Consumer segmentation based on expenditure are usually done by using observedcharacteristics, such as age and income. This thesis highlights the problem with negativeexternalities which Venice suffers from, due to mass tourism. LÄS MER

 3. 3. Hantering av CNC-program i tillverkande miljöer

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Elle Edström; Alex Warris; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The market for industrial robots has seen exponential growth in recent years, leading to new challenges for industrial robot manufacturers. These increases in demand have been fluctuating, and as a way of coping with the new uncertainties, supply chain flexibility (SCF) has become a higher priority for many actors in the sector. LÄS MER

 4. 4. Turistorganisationernas arbete med den kinesiska marknaden i Sverige : En studie om den kinesiska marknaden i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elin Arnell; Matilda Andersson; [2018]
  Nyckelord :Turism; Kinesiska marknaden; Marknadsföring; Destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Turism är ett fenomen som existerar i hela världen och som förändras och utvecklas kontinuerlig, en marknad som har växt snabbast i hela världen de senaste åren är den kinesiska marknaden. Förutsättningar för att turism ska uppstå på en destination grundas bland annat på att det finns en sevärdhet som är attraktiv. LÄS MER

 5. 5. What makes an (audio)book popular?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Arian Barakat; [2018]
  Nyckelord :Audiobooks; Bestsellers; Algorithmic Criticism; Large-scale Literary Analysis; Natural Language Processing; Gaussian Processes; Topic Modeling;

  Sammanfattning : Audiobook reading has traditionally been used for educational purposes but has in recent times grown into a popular alternative to the more traditional means of consuming literature. In order to differentiate themselves from other players in the market, but also provide their users enjoyable literature, several audiobook companies have lately directed their efforts on producing own content. LÄS MER