Sökning: "marketing communications"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade orden marketing communications.

 1. 1. "Plötsligt händer det" : En kritisk retorikanalys av spelreklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sandberg; Rebecka Sundholm; [2020]
  Nyckelord :Gambling Advertisement; Critical Rhetoric Analysis; Semiotics; Visual Rhetoric; Gambling Act 2018:1138 ; Problem Gambling; Marketing Communications; Spelreklam; Kritisk retorikanalys; Semiotik; Visuell retorik; Spellagen 2018:1138 ; Spelmissbruk; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur spellagen (2018:1138) påverkat hur svenska spelbolag konstruerar sin marknadskommunikation. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på kritisk retorikanalys, visuell retorik och semiotik granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen för att identifiera om, och i så fall hur, reklamfilmerna är förändrade utifrån direktiven i lagen. LÄS MER

 2. 2. Are You Creating Socially Responsible Visual Communication? : An Exploratory Study of Fashion Companies’ External Social Responsibility on Instagram: A Marketer’s Perspective

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Avesta Diliwi; Josefin Bäcker; [2019]
  Nyckelord :CSR; Social Responsibility; External Social Responsibility; Body Image Representation; Body Image; Diversity; Body Size; Ethnicity; Skin Color;

  Sammanfattning : Background: Following the development of digitalization and the emergence of social media a lot of attention has been drawn upon how these platforms are influencing the fashion industry and fashion marketing. As society is becoming more ethics and health conscious, fashion companies’ visual representations in social media are drawing more attention - who is represented and how are these representations portrayed. LÄS MER

 3. 3. What is cool and who is in? : Finnish marketing communication practitioners on brandand clothing-related bullying among children, social responsibility and prevention activities

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Essi Oksanen; [2019]
  Nyckelord :branding; clothing; children; socialisation; bullying; social responsibility; marketing communications;

  Sammanfattning : Background: In consumer culture, marketing communications is recognised as a communication system that shapes and provides resources for our understandings of the world. Arguably, those accounts channel and reproduce only dominant ideologies, which contributes to that understanding being narrow, by stigmatising those idiosyncrasies that exist beyond generally accepted norms of consumption. LÄS MER

 4. 4. Speaking About Voice : A Study on Communicating Brand Personality Through Virtual Assistants

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karolina Bergman; Daniela Sundin; [2019]
  Nyckelord :Bergman; Sundin; Virtual Assistant; Communication; Voice; Brand Personality;

  Sammanfattning : Problematization: Earlier research on brand communication emphasize the importance of communicating a brand consistently throughout all marketing channels and media. Virtual assistants (VAs) are a new marketing media and a relatively new technology with which a brand can communicate with customers. LÄS MER

 5. 5. How Marketing Managers Work with Social Media and Measure its Effectiveness : A multiple-case study focusing on the B2B context

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Lindholm; Swic Carl-Fredrik; Alm Olivia; [2019]
  Nyckelord :Social media; Measurements; Effectiveness; Business-to-Business;

  Sammanfattning : In the past few years, a topic that has caught much attention by academia is the rather new concept of ‘social media’. Today, it is expected by business-to-business organizations to involve social media in their marketing activities. LÄS MER