Sökning: "marketing communications"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden marketing communications.

 1. 1. A qualitative content analysis of social media influencers' credibility

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Louise Jurgell; Ida Davidsson; Isabelle Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Influencer; Credibility; SMI;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to explore how concepts of credibility relate to each other in the context of SMIs. SMIs are individuals who use their social media channels to create their own content and communicate with their followers, partly for marketing purposes. LÄS MER

 2. 2. Influencers som varumärkesstärkande : En studie i hur man kan stärka ett varumärke genom att marknadsföra sig genom influencers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Charlotta Berglund; Tilda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Influencer; brand equity; marketing; social media; word of mouth WOM ; Influencer; varumärkesstärkande; marknadsföring; sociala medier; word of mouth WOM ;

  Sammanfattning : Fenomenet “influencer” har den senaste tiden på grund av den stora spridningen av sociala mediervärlden över blivit ett allt mer vardaglig uttryck inom marknadsföring. Namnet influencer kommer från engelskans influence. Vidare betyder det att man influerar någon, då bland annat till olika köp och livsstilsbeslut. LÄS MER

 3. 3. Vart leder högre studier i medie- och kommunikationsvetenskap?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Andreas Hörnström; Viktor Ekman; [2019]
  Nyckelord :Umea University; media and communications; graduates; labour market; media industry; journalism; PR; marketing.;

  Sammanfattning : The Umea university Faculty of humanities offers programs, courses, cross-disciplinary educations and post graduate studies. The university mentions on their website that newly graduated students rapidly establish themself in the labour market. LÄS MER

 4. 4. Genusstereotyper i reklam : En kvalitativ undersökning av könsstereotyper i reklam.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linda Bergh; [2018]
  Nyckelord :GENDER STEREOTYPES; ADVERTISMENT; SOCIAL CONSTRUCTION; GENDER; GENDER MARKERS; GENUSSTEREOTYPER; KÖNSSTEREOTYPER; REKLAM; SOCIALKONSTRUKTIONISM; GENUS; KÖNSMARKÖRER;

  Sammanfattning : I min kvalitativa studie har jag genom textanalyser, intervjuer och receptionsanalys undersökt hur kvinnor och män framställs i reklam. Genom att göra denna triangulering har jag kunnat belysa forskningsfrågorna från olika håll och därför fått en tydligare helhetsbild. LÄS MER

 5. 5. Mine's a Whiskey

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Featherstone; Jannike Maria Törnqvist; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Alcoholic beverage marketing communication has been observed to be highly, and stereotypically gendered. However, there is a common misconception that men and women are fundamentally different in their alcoholic beverage preferences and behaviours, therefore questioning the appropriateness of segregating products based on gender. LÄS MER