Sökning: "marketing mix"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade orden marketing mix.

 1. 1. The Role of Organizational Culture on Green Marketing

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lucia Chuwa; Ukpemeobong Ibokette; [2020]
  Nyckelord :Green marketing; green marketing mix; organizational culture; Sweden; Nigeria; environmental sustainability and Natural Resource Based View Theory.;

  Sammanfattning : Title: The Role of Organizational Culture on Green Marketing Level: Final Thesis for Master’s Degree Program Authors: Lucia Gido Chuwa  and Ukpemeobong Usen Ibokette Supervisor: Dr. Daniella Fjellström Examiner: Dr. LÄS MER

 2. 2. Turkisk klädekonomi : En fallstudie av tillverkare i Istanbul och deras industri

  M1-uppsats,

  Författare :Frej Johansson; [2020]
  Nyckelord :Turkey; Istanbul; textile; apparel; manufacturing; export; economic development; SWOT; FDI; supply chain management; China; Bangladesh;

  Sammanfattning : This paper describes textile production in Istanbul, Turkey. From its historical background to the challenges of today. The respondents have told about how they work, talked about competition, communication, achievements, investments and much more. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Fast Fashion: Paradox or Possibility? From Consumer Insight to Sustainable Marketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aurora Fagerhus; Sophia Hallqvist; [2020]
  Nyckelord :Conscious consumers; fast fashion; marketing mix; sustainability; sustainability labels; Business and Economics;

  Sammanfattning : Awareness of sustainability-related issues within the fashion industry has increased. Fast fashion is specifically criticized for its negative impacts on the environment and society. Due to this, several fast fashion companies are trying to position themselves as more sustainable. LÄS MER

 4. 4. Fysiska klädbutikers kamp mot e-handel : En granskning av de små fysiska butikernas konkurrensmedel gentemot e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Milos Vrsajko; Maja Fridsén; [2020]
  Nyckelord :Competitive tools; E-commerce; Physical stores; Clothing store; Retail mix; Konkurrensmedel; Enskild butik; E-handel; Modebutik; Konkurrensmedelsmixen;

  Sammanfattning : E-handeln växer mer och mer för varje år och det har aldrig någonsin varit lättare att köpa produkterän vad det är idag. För fysiska butiker är det därför viktigt att använda sina konkurrensmedel,marknadsföringsstrategier och handelsmiljö på rätt sätt för att överleva på marknaden och för attöverleva konkurrensen från den växande e-handeln. LÄS MER

 5. 5. I choose Swedish! Or do I? : a case study at supermarkets concerning how managers market food produced in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Michaela Lagerqvist; Saga Sjöling; [2020]
  Nyckelord :sustainable marketing strategies; Swedish food; nudging; 4C’s; labeling; sustainability; ICA; locally produced food; dairy; meat;

  Sammanfattning : In Sweden, the population is encouraged to choose food produced in Sweden. This is encouraged since food produced in Sweden includes many sustainable advantages like Sweden’s good conditions for cultivation, the food is produced in a safe way with low antibiotic use and good animal welfare. LÄS MER