Sökning: "marketing plan"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden marketing plan.

 1. 1. Platsidentitet i översiktsplanen : en fallstudie om storstadsnära landsbygd

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Wiström; [2019]
  Nyckelord :platsidentitet; landsbygd; platsmarknadsföring; översiktsplan;

  Sammanfattning : I en storstadsregion som Stockholm där både befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten är hög blir det tydligt att staden och tätorten är det som i första hand presenteras som utvecklingsbar. Staden ses som det främsta föremålet för samhällsplanering. LÄS MER

 2. 2. Content Marketing : varumärkesbyggnad inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emile Ramini; Pontus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Content; Content marketing; Branding; Marketing communication; Storytelling. !; Content; Content marketing; Varumärke; Varumärkesbyggande; Marknadskommunikation; Storytelling;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har öppnat upp hela världen som konkurrensfält för modevarumärken. Alltsåkan det vara ännu svårare att nå fram och väcka intresse på grund av nya digitala kanaler som företag kan använda i sin marknadskommunikation. LÄS MER

 3. 3. The Business Model Concept and the Sharing Economy : An Overview

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Mark Fenzel; [2018]
  Nyckelord :Business Model; Sharing Economy; Competitive Advantage; Collaborative Consumption; Value Creation Driver;

  Sammanfattning : The aim of this article is to give an overview of the business model concept and theories focussing on the sharing economy. Selected concepts and studies are presented, and its application, usefulness and limitations are discussed. LÄS MER

 4. 4. #Incollaborationwith : The importance of using influencer marketing in order to create brand awareness in international markets for e- commerce companies

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Caroline Bylock; Tove Lidberg; [2018]
  Nyckelord :Internationalization; international marketing; social media; influencer; ;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to provide a deeper understanding of the reasons why ecommerce companies work with influencer marketing in order to create brand awareness in international markets. In order to conduct this research, relevant aspects of the phenomenon have been identified and consequently analysed in relation to traditional marketing strategies and international markets. LÄS MER

 5. 5. Värdering och planering av företags teknologistrategi och affärsverksamhet: Betydelsen av ett integrativt konceptuellt ramverk

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Håkan Skyttmo; [2018]
  Nyckelord :Teknologistrategi; Ramverk; Technology Audit; Marketing Audit; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsteknologin har genomgått flera dramatiska förändringar under åren. Den senaste stora förändringen var uppkomsten av Internet. Internet skapade billiga och effektiva sätt att koordinera och utbyta information. LÄS MER