Sökning: "marketing plan"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden marketing plan.

 1. 1. A customer-centric evaluation of a smart manufacturing concept : Development of a continuous improvement strategy for improving the productivity of a small and medium-sized enterprises

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Laufey Benediktsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Smart manufacturing; customer value; key performance indicator; data analysis; continuous improvement; Smart tillverkning; kundvärde; nyckeltal; dataanalys; ständig förbättring;

  Sammanfattning : Nytt AB is a startup focusing on simplifying the concept of smart manufacturing to small and medium-sized companies providing an add-on machine monitoring solution for data analyzing. The product is currently under development with the final product soon to be launched. In the next phase of Nytt AB, a marketing plan has to be strategized. LÄS MER

 2. 2. Practices for co-productive planning modes: Urban development in Cape Town : A case study based on the implementation of a design and building development incubator

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Idil Warsame; [2019]
  Nyckelord :Co-production; spatial planning; housing; urban development; informal settlements; small-scale; local communities;

  Sammanfattning : Together with a steadily increasing urban population, South Africa and the city of Cape Town is facing continuously expanding informal settlements and communities with no access to basic human services or adequate housing. There’s an urgent need to design, plan and implement alternative and creative approaches to help stimulate an equal, inclusive and sustainable urban development and strategic spatial planning. LÄS MER

 3. 3. Platsidentitet i översiktsplanen : en fallstudie om storstadsnära landsbygd

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Wiström; [2019]
  Nyckelord :platsidentitet; landsbygd; platsmarknadsföring; översiktsplan;

  Sammanfattning : I en storstadsregion som Stockholm där både befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten är hög blir det tydligt att staden och tätorten är det som i första hand presenteras som utvecklingsbar. Staden ses som det främsta föremålet för samhällsplanering. LÄS MER

 4. 4. Meme Marketing to Fellow Kids

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :William Lind; [2019]
  Nyckelord :Memes; memetic media; authenticity; corporate identity; vernacular criticism; intangible assets; reddit; twitter;

  Sammanfattning : Corporations attempting to enter the realm of memetic media often find themselves lost and embarrassed; the chaotic nature of meme culture as a global way of expression on the internet has proven difficult, and communities like Reddits r/FellowKids enact vernacular criticism on corporations who attempt to use memes in order to reach their target audience. This study aims to reach higher knowledge of successful corporate engagement in memetic media through a text analysis of discussions between users on Reddit and the interplay on Twitter where users engage in vernacular ways with the Wendy’s Twitter account. LÄS MER

 5. 5. Organisering av turism på destinationerna Dalarö och Utö : En studie om turismaktörerna på Dalarö och Utö samt jämförelse med Gamla Stan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sanna Hasanagic; Pronpimol Khumkhong; [2019]
  Nyckelord :Destination development; organization; marketing; tourism organisation; Destinationsutveckling; organisering; marknadsföring; turismaktör;

  Sammanfattning : Purpose: The study is based on analyzing how different organizations organize and market tourism in the Haninge archipelago. The study compares the organizations on Utö and Dalarö with a tourism organization in Gamla Stan, to see if there are any similarities and differences in the strategic planning process. LÄS MER