Sökning: "marketing reklambyråer"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden marketing reklambyråer.

 1. 1. Spela vidare, konsumenten! : Interaktiv marknadsföring och svenska reklambyråers användande av spelifering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Joakim Lundström; [2019]
  Nyckelord :gamers; lek; marknadsföring; reklambyråer; spelifiering; spel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att genom semistrukturerade intervjuer och enkäter, kartlägga svenska reklambyråers användning och förståelse för vad spelifiering innebär inom marknadsföring. Reklambyråer utspridda i Sverige med olika antal anställda har svarat på enkäterna och majoriteten av reklambyråerna har hört talas om termen spelifiering sedan innan men endast ett fåtal har använt sig av det i sina egna reklamprojekt. LÄS MER

 2. 2. Normbrytande reklam idag : Ett branschperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Imane Asry; Kamran Azad Khan; [2017]
  Nyckelord :Normbrytande; normkritisk; reklambyråer; Stereotypisk Inkluderande; Representativ; Reklambransch; inkludering; marknadsföring; reklam;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att identifiera hur normbrytande reklam används som verktyg i företags marknadskommunikation. Som en del i syftet undersöks även vilka konsekvenser detta får för företag och dess kunder. Metod: För att uppfylla syftet genomfördes studien med en kvalitativ forskningsstrategi där fenomenologi tillämpades. LÄS MER

 3. 3. Från buzzword till sanning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jeanna Lundberg; Julia Undin; [2014]
  Nyckelord :buzzword; fad; svenska reklambranschen; content marketing; fäste; the Swedish advertising business; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Från buzzword till sanning? Seminariedatum: 2014-06-05 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15HP Författare: Jeanna Lundberg och Julia Undin Handledare: Jon Bertilsson Fem nyckelord: buzzword, fad, svenska reklambranschen, content marketing, fäste Syfte: Att förbättra tidigare kunskap om hur reklambyråer i Sverige hanterar samt förhåller sig till buzzwords och fads. Uppsatsen syftar även till att undersöka vilka faktorer som påverkar huruvida ett buzzword får fäste. LÄS MER

 4. 4. En undersökning om ARU-certifikatet på reklambyråer i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Jenny Sandberg; [2014]
  Nyckelord :Ansvarig reklamutgivare ARU ; juridisk kompetens; certifikat; reklambyråer; ICC;

  Sammanfattning : För att få lov att vara medlem i Sveriges kommunikationsbyråer är det ett krav att bli ARU-certifierad. Ansvarig reklamutgivare (ARU) är en certifiering som bland annat innebär en utbildning inom svensk marknadsföringsjuridik och en kvalitetsstämpel. LÄS MER

 5. 5. On Brands and How They Are Adapted to Today’s Market

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Damian Goreczny; [2013]
  Nyckelord :Brand Identity; Branding; Marketing; Advertising; New Consumer;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis is to study the efforts that marketers, companies, PR1- and advertising agencies are making in order to successfully evolve their brands in order to adapt them into today’s market. Today’s market is driven by the new consumer which is very different from its predecessor; consumers from just two decades ago. LÄS MER