Sökning: "markexploatering"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet markexploatering.

 1. 1. Markexploateringsprocessen : – En analys av fullföljdsavtal i olika kommuner

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helena Wallenrud; Elsa Einarsson; [2019]
  Nyckelord :6-month rule; completion agreement; property development; purchase of part of a property; subdivision of property; the property development process; 6-månadersregeln; avstyckning; fullföljdsavtal; köp av del av fastighet; markexploatering; markexploateringsprocessen;

  Sammanfattning : Markexploatering innebär en förändring av den befintliga markanvändningen av ett område när detta bebyggs. De delmoment som krävs för att genomföra markexploateringen sammanfattas i det som kallas för markexploateringsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Kommunala markanvisningar i Stockholms län : En jämförelse mellan elva kommuner mellan åren 2015-2017

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Birger Axelsson; [2018]
  Nyckelord :land allocation; land policy; housing policy; municipal landownership; Stockholm County; markanvisning; markexploatering; bostadsbyggande; markpolitik; Stockholms län;

  Sammanfattning : En kommunal markanvisning kan liknas vid ett OPS-liknande förhållande mellan kommun och bostadsutvecklare, där den senare kan betraktas ha en option att få köpa kommunal mark. Arbetet undersöker och analyserar de olika processer som leder fram till att bostadsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar i Stockholms län. LÄS MER

 3. 3. Soil-structure interaction for traffic induced vibrations in buildings

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Marcel Hofstetter; Nima Pashai; [2018]
  Nyckelord :Soil-Structure Interaction; Frequency Response Function; Traffic-Induced Vibrations; Structural Dynamics; Signal Processing; Calibration; Jord-strukturinverkan; Frekvenssvarsfunktion; Trafikinducerade Vibrationer; Strukturdynamik; Signalbearbetning; Kalibrering;

  Sammanfattning : Major cities in Sweden experience a population growth, demanding innovative solutions regarding land exploitation for residential housing. One solution is to build closer to existing railway tracks, however difficulties arise regarding determining traffic induced vibrations from trains. LÄS MER

 4. 4. Risker på en föränderlig nyproduktionsmarknad ur tre perspektiv : byggherrar, kommuner och bostadsköpare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fanny Algstedt; Hilda Skoglund; [2018]
  Nyckelord :Risk; land development; land allocation; building rights; new housing; Risk; markexploatering; markanvisning; byggrätt; nyproduktion;

  Sammanfattning : Since the financial crisis in 2008 housing prices in the greater Stockholm region have beenrising by an average of 8 percent per year and therefor municipalities, developers andbuyers of new production housing have been able to make high profit. This has lead to astrong optimism and a high risk propensity among several parties. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av byggherredrivna detaljplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Andreas Edlund; [2018]
  Nyckelord :Byggherredriven detaljplaneprocess; exploatörsdriven; byggherreinvolvering; detaljplan; planprocess; markexploatering. Developer produced; local plan process; developer involvement; property development.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how the implementation of local plans produced by the developer have worked in the investigated municipalities. The study shows that there is no major difference in costs, time or quality in between a local plan produced by the developer or the municipality. LÄS MER