Sökning: "markexploatering"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet markexploatering.

 1. 1. Medfinansieringsersättning - kommunens respektive exploatörens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sabina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :Medfinansieringsersättning; markexploatering; exploateringsavtal; transportinfrastruktur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Investments in infrastructure normally lead to better accessibility, a better location, increased building rights and an increase in the value of the properties that are located near to the infrastructure. Increases in value that arise as a result of public investments should be returned to the public sector through value capture. LÄS MER

 2. 2. En studie i kommunal kompetens att ingå markanvisningsavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Lindh; [2021]
  Nyckelord :Kommunal kompetens; markexploatering; markanvisningsavtal; exploateringsavtal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Markexploatering och förtätning : trender och traditioner inom svensk bostadsplanering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Roxana Ghiaei Moghaddam; [2021]
  Nyckelord :förtätning; exploatering; bostadsbrist; stadsplanering; samhällsutveckling; miljonprogrammet; Brunnshög; densification; exploitation; housing shortage; city planning; societal development; the Swedish Million Programme;

  Sammanfattning : Bostadsbrist är en återkommande utmaning som involverar både bostadspolitik och samhällsplanering. Olika strategier finns för att hantera fenomenet, varav vissa redan är prövade. LÄS MER

 4. 4. Markförvärv tidigt i en exploateringsprocess - En analys av möjligheterna i FBL, JFL och PBL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Erik Liljenberg; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Fastighetsbildning; exploatör; exploateringsfastighet; jordförvärvslagen; jordförvärvstillstånd; planbesksed; plan- och bygglagen; markexploatering; markförvärv; tillståndsmyndighet; vilandeförklaring Keywords: Dormancy declaration; developer; development property; land acquisition; the Land Acquisition Act; land acquisition permit; land exploitation; licensing authority; plan message; Planning and building act; Property formation; property development; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med detta arbete är att utreda kopplingarna mellan fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen och jordförvärvslagen. Detta med inriktning på juridiska personers möjlighet att få bundenhet till mark i ett tidigt skede i en markexploateringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Markexploateringens bidrag till ett ökat ägarlägenhetsbestånd i Stockholm : En studie utifrån kommunens och byggherrars perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Fanny Robertsson; Ludvig Winblad; [2021]
  Nyckelord :Condominiums; Land development; Municipality; Developer; Form of tenure; Ägarlägenhet; Markexploatering; Kommun; Byggherre; Upplåtelseform;

  Sammanfattning : Ägarlägenheter är en boendeform som möjliggjordes i maj 2009 i samband med införandet i den svenska lagstiftningen. Startsträckan för boendeformen att nå svensk bostadsmarknad har varit relativt lång, det är inte förrän de senaste åren som ägarlägenhetsbeståndet ökat i större utsträckning framför allt i Stockholms län. LÄS MER