Sökning: "markexploatering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet markexploatering.

 1. 1. Kommunala markanvisningar i Stockholms län : En jämförelse mellan elva kommuner mellan åren 2015-2017

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Birger Axelsson; [2018]
  Nyckelord :land allocation; land policy; housing policy; municipal landownership; Stockholm County; markanvisning; markexploatering; bostadsbyggande; markpolitik; Stockholms län;

  Sammanfattning : En kommunal markanvisning kan liknas vid ett OPS-liknande förhållande mellan kommun och bostadsutvecklare, där den senare kan betraktas ha en option att få köpa kommunal mark. Arbetet undersöker och analyserar de olika processer som leder fram till att bostadsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar i Stockholms län. LÄS MER

 2. 2. Soil-structure interaction for traffic induced vibrations in buildings

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Marcel Hofstetter; Nima Pashai; [2018]
  Nyckelord :Soil-Structure Interaction; Frequency Response Function; Traffic-Induced Vibrations; Structural Dynamics; Signal Processing; Calibration; Jord-strukturinverkan; Frekvenssvarsfunktion; Trafikinducerade Vibrationer; Strukturdynamik; Signalbearbetning; Kalibrering;

  Sammanfattning : Major cities in Sweden experience a population growth, demanding innovative solutions regarding land exploitation for residential housing. One solution is to build closer to existing railway tracks, however difficulties arise regarding determining traffic induced vibrations from trains. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av byggherredrivna detaljplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Andreas Edlund; [2018]
  Nyckelord :Byggherredriven detaljplaneprocess; exploatörsdriven; byggherreinvolvering; detaljplan; planprocess; markexploatering. Developer produced; local plan process; developer involvement; property development.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how the implementation of local plans produced by the developer have worked in the investigated municipalities. The study shows that there is no major difference in costs, time or quality in between a local plan produced by the developer or the municipality. LÄS MER

 4. 4. Samarbetet mellan kommunen och byggherren i detaljplaneprocessen : Vilka är framgångsfaktorerna?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Gyllberg; [2017]
  Nyckelord :Municipality; Housing Developer; Collaboration; Detail Development Plan; Detail Development Planning Process; Urban Land Development; Project Management; Housing Development; Kommun; Byggherre; Samarbete; Detaljplan; Planprocess; Markexploatering; Projektledning; Bostadsutveckling;

  Sammanfattning : I Sverige är behovet av bostäder stort och en utbredd bostadsbrist råder. Av den anledningen behövs det fram till år 2025 uppföras cirka 710 000 bostäder, där det största behovet finns i storstadsregionerna. LÄS MER

 5. 5. Markförvärv : En studie om bostadsutvecklares olika strategier vid förvärv av byggrätter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexandar Andonov; Filip Sköldefors; [2017]
  Nyckelord :Land acquisition; land development; building right; zoning process; raw land; Markförvärv; markexploatering; byggrätt; detaljplaneprocess; råmark;

  Sammanfattning : Idag sker den största delen av bostadsförsörjningen via den privata sektorn. Med politiska visioner om ett ökat bostadsbyggande och ett större antal privata aktörer på marknaden än på länge, har konkurrensen om byggrätter hårdnat och möjligheterna att förvärva attraktiv mark blivit mindre. LÄS MER