Sökning: "markförändringsanalys Karlstad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden markförändringsanalys Karlstad.

  1. 1. Markförändringsanalys över Karlstad mellan åren 2002 och 2015 : En studie baserad på Landsat 7/8 data och bilddifferentiering

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Anna Wik; [2018]
    Nyckelord :Land change detection; image differencing; markförändringsanalys Karlstad; ekosystemtjänster; Landsat 7 8; bilddifferentiering;

    Sammanfattning : Karlstads vision är att bli en kommun med 100 000 invånare till år 2031. För att kommunen ska nå målet innebär det att fler bostäder behöver byggas. Det innebär att det kommer bli markanvändningsförändringar inom Karlstadskommun. Den urbana miljön bör påverkats när antalet invånare i Karlstad ökar. LÄS MER